Pullovers
White Tops
F/W Dresses
Tank Tops
Halenky
Hoodies & Sweatshirts
Cardigans
Long Sleeve Dresses
Sweater Dresses
Jak to funguje
Uložit své oblíbené
Pozvat své přátele
Okomentujte a hlasujte pro své nejoblíbenější
Pojďme začít
Zapomněli jste heslo?

_x000D_ Všeobecné smluvní podmínky

_x000D_
_x000D_ Tyto všeobecné smluvní podmínky ("Podmínky použití" nebo "Smlouva") upravují používání stránky www.DressFirst.com ("Stránka") všemi návštěvníky stránek. Jako takové, tyto smluvní podmínky představují závaznou smlouvu mezi vámi jako uživatelem stránky ("vy" nebo "uživatel") a společností READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED s.r.o. a / nebo její přidružené subjekty, dceřiná společnost-rezident Spojeného království READMOB LIMITED (společně označované jako "READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED, "" my“ nebo" naše ") (" DressFirst.cz "," stránka"). Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že se při používání stránky budete vždy řídit těmito Podmínkami použití a všemi dodatky nebo pozměňovacími návrhy. Proto vás prosíme, abyste si před tím, než si budete užívat stránky, pečlivě přečetli tyto Všeobecné smluvní podmínky. Vězte, že tyto Podmínky používání nevytvářejí důvěrný vztah mezi vámi a námi.
_x000D_
_x000D_ Vaše používání stránek také podléhá našim Zásadám ochrany osobních údajů. Proto si také prosím před použitím stránky pečlivě prohlédněte Zásady ochrany osobních údajů. V případě, že mezi ustanoveními těchto Podmínek použití a ustanoveními v rámci Zásad ochrany osobních údajů existuje nějaký rozpor, použijí se ustanovení Zásad ochrany osobních údajů.
_x000D_
_x000D_ Společnost READMOB LIMITED jako subjekt pro zpracování transakcí z EU a společnost READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED pro zbytek, umístěné na Flat/RM 901 YIP FUNG BUILDING, 2-12 D'AGUILAR STREET, CENTRAL HK.
_x000D_
_x000D_ Tyto podmínky jsou dohodou mezi vámi a společností READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED s.r.o. Na základě této smlouvy budou zboží a / nebo služby dodány prostřednictvím společnosti READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED s.r.o., jako zástupce společnosti READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED, nebo společností READMOB TECHNOLOGIES (HK) LIMITED přímo, a to v závislosti na typu platební metody použité při nákupu zboží a / nebo služeb.
_x000D_

_x000D_ Zpracování a zveřejňování informací

_x000D_

_x000D_ Chceme zajistit všem uživatelům stránek, aby shromažďované informace byly zpracovávány a zveřejňovány v souladu s těmito Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů. Kromě zohlednění ustanovení těchto smluv požadujeme, abyste přezkoumali níže uvedené podmínky, které se vztahují na zpracování a zveřejňování informací shromážděných prostřednictvím této stránky.

_x000D_

_x000D_ Informace, které na stránce poskytnete, budou přidány do naší databáze. Během zpracování vašich informací mohou být informace sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran za účelem uvedeným v těchto Podmínkách použití. Situace, kdy společnost JJsHouse.cz může zveřejnit vaše informace třetím stranám, zahrnují:

_x000D_

_x000D_ ·když jsme obdrželi váš souhlas;

_x000D_

_x000D_ ·v situacích, kdy je sdílení nebo zveřejnění vašich informací vyžadováno za účelem poskytnout vám požadované služby;

_x000D_

_x000D_ ·když společnosti nebo poskytovatelé služeb, kteří vykonávají obchodní činnosti jménem JJsHouse.cz, vyžadují takové informace (např. služby zákaznického servisu, služby pro zpracování plateb nebo služby správy databází);

_x000D_

_x000D_ ·k dodržování právních nebo regulačních požadavků nebo povinností v souladu s platnými právními předpisy nebo soudním příkazem;

_x000D_

_x000D_ ·za účelem poskytnutí informací, které nám umožní zvýšit účinnost našich služeb a služeb našich důvěryhodných partnerů;

_x000D_

_x000D_ ·třetím stranám v rámci jakéhokoli procesu reorganizace podniků, včetně fúzí, akvizic a prodeje veškerých nebo téměř všech aktiv; nebo

_x000D_

_x000D_ ·abychom vás mohli ochránit před eventuálním podvodem, budeme muset u třetích stran ověřit informace shromážděné na těchto stránkách.

_x000D_

_x000D_ Pokud jsou informace sdíleny výše uvedeným způsobem, snažíme se omezit rozsah poskytovaných informací na množství nezbytné pro výkon konkrétní funkce. Pokud není požadováno jinak, snažíme se zajistit, aby třetí strany chránily vaše informace a dodržovaly příslušné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace týkající se používání a sdílení informací, které uvedete na těchto stránkách, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

_x000D_

_x000D_ Mlčky předpokládané povolení

_x000D_

_x000D_ Vezměte prosím na vědomí, že i když JJsHouse.cz může požadovat váš souhlas s určitými způsoby využití vašich informací, nemusí tomu tak být ve všech případech. Například, v některých případech vaše svolení bude vyplývat z povahy požadované služby nebo provedené transakce. Například, JJsHouse.cz může zveřejnit vaše údaje poštovnímu dopravci nebo procesorům platebních karet za účelem poskytnutí produktu nebo plnění služby. V takových případech, protože použití vašich informací je nezbytné pro dokončení služby, je vaše svolení pro tato použití vašich informací implicitní.

_x000D_

_x000D_ Vaše volby týkající se komunikace

_x000D_

_x000D_ Jako uživatel webu můžete e-mailem, poštou a případně telefonicky obdržet komunikaci, týkající se informací a služeb poskytovaných prostřednictvím této stránky. Budete mít možnost odhlásit se od odběru určitých sdělení dostávaných od JJsHouse.cz. Některé e-mailové zprávy mohou mít například povahu komerčního charakteru, jako jsou výstrahy nebo personalizované aktualizace, firemní oznámení nebo aktualizace webových stránek. U těchto typů komunikace vám poskytneme možnost uplatnit volbu odhlášení odběru, pokud od nás nechcete tyto typy komunikace přijímat. To však může způsobit, že nebudete informováni o informacích poskytovaných na naší stránce. Vaše odhlášení odběru zpracujeme co nejdříve, ale berte na vědomí, že za určitých okolností můžete obdržet ještě několik zpráv, dokud nebude odhlášení zpracováno.

_x000D_

_x000D_ Uživatelé nemusí být schopni se odhlásit od odběru jiných typů komunikací. Můžeme například použít vaši e-mailovou adresu k potvrzení vaší žádosti, zaslání upozornění ohledně vaší transakce, zaslání oznámení a dalších informací v souladu se zákonem. Uživatelé se obecně nemohou od odběru těchto komunikací odhlásit, ale tyto komunikace budou především informativní, spíše než propagační.

_x000D_

_x000D_ Mezinárodní přenos informací

_x000D_

_x000D_ Pokud se rozhodnete nám poskytnout osobně identifikovatelné informace, JJsHouse.cz může tyto informace předat svým přidruženým společnostem a dceřiným společnostem nebo jiným třetím stranám, napříč hranicemi a z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí po celém světě. Pokud stránku navštěvujete z Evropské unie nebo jiných oblastí se zákony upravujícími shromažďování a používání údajů, které se mohou lišit od zákonů Spojených států, berte na vědomí, že přenášíte vaše osobní údaje do Spojených států, které nemají stejné zákony na ochranu dat jako EU a poskytnutím osobně identifikovatelných informací dáváte souhlas na:

_x000D_

_x000D_ ·použití vašich osobně identifikovatelných informací pro výše uvedené účely, a to v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů; a

_x000D_

_x000D_ ·předání osobně identifikovatelných informací do Spojených států, jak je uvedeno výše.

_x000D_

_x000D_ Připomínky k materiálu a jeho použití

_x000D_

_x000D_ Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli materiálem, který naleznete na těchto stránkách, doporučujeme, abyste zaznamenali váš nesouhlas na příslušném fóru webových stránek. Také vás vyzýváme, abyste nás upozornili na jakýkoli materiál, o kterém se domníváte, že není v souladu se skutečností, a to kontaktováním nás prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

_x000D_

_x000D_ Materiál, který se objevuje na webu, je pouze pro informační účely. Navzdory našim snahám poskytnout užitečné a přesné informace, mohou se čas od času objevit chyby. Než budete jednat na základě informací, které jste našli na webu, měli byste se ujistit, že všechny skutečnosti, které jsou důležité pro vaše rozhodnutí, jsou správné. JJsHouse.cz a jeho poskytovatelé informací neposkytují žádnou záruku týkající se spolehlivosti, přesnosti, včasnosti, užitečnosti nebo úplnosti informací na webu. Společnost JJsHouse.cz nezodpovídá a nemůže zaručit výkon zboží a služeb poskytovaných našimi inzerenty nebo jinými, na které na stránkách odkazujeme. Odkaz na jinou webovou stránku nepředstavuje schválení této stránky (ani jakéhokoli produktu, služby nebo jiného materiálu nabízeného na těchto stránkách) společností JJsHouse.cz nebo jejími poskytovateli licencí.

_x000D_

_x000D_ Dostupnost a cena produktu

_x000D_

_x000D_ Vzhledem k poptávce produktů a změnám v dostupnosti produktů, a to i v důsledku přerušení určitých, námi zvolených, produktů, není dostupnost produktu prostřednictvím JJsHouse.cz zaručena. To platí i pro produkty, které jste dříve zakoupili prostřednictvím JJsHouse.cz. Chcete-li určit dostupnost produktu, můžete kontaktovat zástupce zákaznického servisu prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

_x000D_

_x000D_ Ceny produktů nabízených prostřednictvím JJsHouse.cz mohou být změněny, a to podle našeho uvážení. Tato cenová politika platí pro všechny produkty, včetně produktů, které jste dříve zakoupili prostřednictvím JJsHouse.cz.

_x000D_

_x000D_ Zásilky a příslušná cla a daně

_x000D_

_x000D_ V závislosti na zemi, do které chcete objednávku doručit, může být vaše objednávka předmětem dovozních daní, cel a poplatků nebo jiných podobných druhů vládních daní, cel nebo poplatků (společně "Cla a daně"). Jste odpovědní za zaplacení všech těchto cel a daní, bez ohledu na to, kdy vám poplatky a daně budou účtovány. Nemáme kontrolu nad těmito poplatky, protože celní politiky se v jednotlivých zemích značně liší. Při zadání objednávky, na kterou se vztahují cla a daně, může dojít k výpočtu cel a daní až po zadání objednávky. To znamená, že poprvé, co se dozvíte o výši cel a daní, které vám byly účtovány, může být až když obdržíte vaši zásilku a s ní výpis z kreditní karty nebo potvrzení od nás. V některých případech může výpočet cel a daní způsobit zpoždění zásilky nad rámec původních odhadů doručení.

_x000D_

_x000D_ Obecné zásady vrácení zboží

_x000D_

_x000D_ 1.Abyste zahájili proces vrácení zboží, obraťte se na náš zákaznický servis do 7 dní od obdržení objednávky.

_x000D_

_x000D_ Vezměte prosím na vědomí, že produkty přijímáme pouze v jejich původním stavu a pokud jste nás předem nekontaktovali o vrácení zboží, takové vrácené produkty nemůžeme zpracovat. Pokud chcete vrátit některé nebo všechny části objednávky, budete muset kontaktovat zákaznický servis na Kontaktujte nása obdržíte formulář "Vrácení zboží", který musí být součástí vráceného balíčku. Všechny vrácené položky procházejí inspekcemi. Vrácení peněz zpracujeme až když potvrdíme, že produkt má problémy, které jste uvedli.

_x000D_

_x000D_ 2.Zaměněné zboží: Jakmile potvrdíme vaše zaměněné položky (položka dodaná je jiná než objednaná položka), budeme zodpovědní za výměnu zásilky a za poštovné. Můžete také produkt vrátit a získat vrácení peněz v plné výši včetně poštovného.

_x000D_

_x000D_ 3.Chybná barva: Pokud barva doručené položky není taková, jaká byla objednána, máte nárok na vrácení peněz v plné výši.

_x000D_

_x000D_ 4.Tyto zásady vrácení se nevztahují na naše obchodní prodejce. Kontaktujte nás pro další pokyny.

_x000D_

_x000D_ Oznámení a postup v případě porušení autorských práv

_x000D_

_x000D_ V souladu s Hlavou 17, Kódu Spojených států, Oddílu 512 (c) (2), musí být oznámení o porušení autorských práv zaslána poskytovateli služeb na [email protected]

_x000D_

_x000D_ Aby bylo oznámení účinné, musí se jednat o písemnou komunikaci, která zahrnuje následující:

_x000D_

_x000D_ 1.Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;

_x000D_

_x000D_ 2.Identifikace díla chráněného autorskými právy, u kterého údajně došlo k porušení těchto práv, nebo pokud se jedná o více děl chráněných autorskými právy na jedné webové stránce, které jsou zahrnuty v jednom upozornění, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;

_x000D_

_x000D_ 3.Identifikace o materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo má být předmětem neoprávněné činnosti a který má být odstraněn nebo přístup k němu má být zakázán, a podrobný popis místa na stránkách, na němž je uveřejněn materiál, u něhož došlo k porušení, abychom mohli materiál najít;

_x000D_

_x000D_ 4.Informace dostatečné k tomu, aby nám umožnily kontaktovat žalující stranu, například adresu, telefonní číslo a případně e-mailovou adresu, na které je žalující stranu možné kontaktovat;

_x000D_

_x000D_ 5.Prohlášení, že žalující strana má je v dobré víře přesvědčena, že používání materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem a není ani v souladu se zákonem; a

_x000D_

_x000D_ 6.Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a, pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka autorského práva, které je údajně porušeno.

_x000D_

_x000D_ Naše uživatele můžeme upozornit prostřednictvím obecného oznámení na našich webových stránkách, elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele, která je uvedena v našich záznamech, nebo písemnou komunikací zaslanou poštou první třídy na fyzickou adresu uživatele, která je uvedena v našich záznamech. Pokud takové oznámení obdržíte, můžete pověřenému zástupci poskytnout písemné protioznámení, které obsahuje níže uvedené informace. Aby protioznámení bylo účinné, musí se jednat o písemnou komunikaci, která zahrnuje následující:

_x000D_

_x000D_ 1.Váš fyzický nebo elektronický podpis;

_x000D_

_x000D_ 2.Identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo k němuž byl přístup zakázán, a místo, kde se materiál objevil před jeho odstraněním nebo předtím, než byl přístup k němu zakázán;

_x000D_

_x000D_ 3.Vaše prohlášení pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávného určení materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán; a

_x000D_

_x000D_ 4.Vaše jméno, fyzická adresa a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní okres, ve kterém se nachází vaše fyzická adresa, nebo jestliže se vaše fyzická adresa nachází mimo Spojené státy, okres, ve kterém můžeme být nalezeni, a že přijmete doručení soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení o údajně porušujícím materiálu, nebo od zástupce takové osoby.

_x000D_

_x000D_ Uživatelem vytvořený obsah

_x000D_

_x000D_ Čas od času vám můžeme dovolit vkládat fotografie, videa a další obsah generovaný uživatelem (dále jen "UGC"). Při předkládání takových materiálů souhlasíte s následujícími podmínkami: Vložením Uživatelského příspěvku berete na vědomí, že udělujete společnosti JJsHouse.cz, společným podnikům JJsHouse.cz, prodejcům, distributorům a rodičům, dceřiným společnostem, pobočkám, zástupcům, držitelům licencí, nástupcům a přidělení všem výše uvedených (dále jen "Strany JJsHouse.cz") celosvětové, časově neomezené, bezplatné, plně uhrazené, neodvolatelné, podlicencovatelné, převoditelné, nevýhradní právo na tento Uživatelský příspěvek, stejně tak jako vaše jméno, hlas, podobnosti vzhledu v něm (pokud existují) a osobně identifikovatelné informace, které poskytnete při nebo v souvislosti s (dále jen "Uživatelské příspěvky"), jak je popsáno níže. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na podíl z jakýchkoli příjmů, které strany JJsHouse.cz mohou nebo nemusejí vydělat nebo vytvořit prostřednictvím používání vašeho Uživatelského příspěvku.

_x000D_

_x000D_ Právo Stran JJsHouse.cz využívat vaše Uživatelské příspěvky. Nesete výhradní odpovědnost za vaše vlastní Uživatelské příspěvky a následky jejich vložení nebo zveřejnění. V souvislosti s Uživatelskými příspěvky potvrzujete, prohlašujete a/nebo zaručujete, že: Uživatelský příspěvek je vaše původní dílo a vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení na jeho používání a povolujete společnosti JJsHouse.cz používat veškeré Uživatelské příspěvky na veškerých v současné době známých nebo později vynalezených médiích bez územních nebo časových omezení a bez náhrady a máte všechny potřebné souhlasy ke shromažďování, používání a poskytování jakýchkoli osobně identifikovatelných informací, obrázků nebo podob obsažených nebo zobrazených ve veškerých Uživatelských příspěvcích za účelem umožnění a používání Uživatelských příspěvků způsobem zamýšleným Stránkami a touto Smlouvou.

_x000D_

_x000D_ Povolení k použití vašich Uživatelských příspěvků Stranami JJsHouse.cz. Prohlašujete a zaručujete, že vaše Uživatelské příspěvky jsou vaše původní dílo a že jste získali veškerá práva, osvobození a oprávnění nezbytná pro používání a distribuci vašich Uživatelských příspěvků JJsHouse.cz, včetně těch, které se týkají jakýchkoli osob, míst, hudby, tanečních nebo hudebních vystoupení, videa, fotografií a / nebo grafiky ve vašem příspěvku (souhrnně "Elementy"). Prohlašujete a zaručujete, že pokud jste si vědomi, neměly by být potřebné žádné další oprávnění ani poplatky za používání a distribuci vašeho Uživatelského příspěvku a Elementů. Souhlasíte, že nebudete vkládat jako součást jakéhokoli Uživatelského příspěvku žádný materiál, který není pravdivý a je chráněn autorským právem, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhá vlastnickým právům třetích osob.

_x000D_

_x000D_ Odmítnutí práva na schválení. Vložením Uživatelského příspěvku se vzdáváte veškerých autorských práv nebo „morálních“ práv nebo nároků vyplývajících z naší úpravy a použití příspěvků nebo fotografie (fotografií), filmových záznamů, ilustrací, prohlášení a jiných děl obsažených v příspěvku, mimo jiné souhlasu s vaším vzhledem a / nebo použitím vašeho jména, a souhlasíte, že tato práva či nároky nebudete uplatňovat.

_x000D_

_x000D_ Uvolnění a zproštění; Odškodnění. Berete na vědomí, že Strany JJsHouse.cz se budou opírat o výše uvedené smluvní podmínky, potenciálně s podstatnými náklady, a tímto se vzdáváte práva uplatnit jakýkoli nárok jakékoliv povahy vůči kterékoli straně týkající se výkonu udělených práv a povolení. Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete chránit společnost JJsHouse.cz a jej Strany před veškerými nároky, škodami a náklady vzniklými přímo nebo nepřímo v důsledku používání, předání, reprodukce, zveřejnění nebo veřejné komunikace Uživatelského příspěvku.

_x000D_

_x000D_ Komunitní a sociální média, chatovací místnosti, fóra a blogy

_x000D_

_x000D_ JJsHouse.cz chce podporovat otevřenou výměnu informací a nápadů prostřednictvím naší stránky, ale nemůžeme a neprohlížíme každé příspěvky na stránkách komunitních a sociálních médií společnosti JJsHouse.cz nebo v diskusních místnostech, fórech, v blozích a jiných místech pro veřejné přispívání. Můžete očekávat, že tyto místa obsahují obsah, informace a názory od jiných jednotlivců a organizací, než je JJsHouse.cz. Neschvalujeme ani nezaručujeme přesnost jakéhokoli pří