Jak to funguje
Uložit své oblíbené
Pozvat své přátele
Okomentujte a hlasujte pro své nejoblíbenější
Pojďme začít

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Podmínky použití (dále jen "Podmínky použití" nebo "Smlouva") upravují používání stránek DressFirst.com (dále jen "Stránky") všemi návštěvníky Stránek a mobilní aplikace DressFirst.com (dále jen "Aplikace"). Tyto Podmínky použití představují závaznou dohodu mezi vámi jako uživatelem Stránek (dále jen "vy" nebo "uživatel"), společností TOP BRIDAL PTE. LTD. a TOP BRIDAL LIMITED, oběma označovanými jako "my", "nás" nebo "naše" ("DressFirst.com", "Stránky", "Aplikace"). Společnost TOP BRIDAL LIMITED má sídlo na adrese Suite 2G, 116 Ballards Lane, Londýn, Spojené království, N3 2DN. Používáním Stránek se zavazujete dodržovat tyto Podmínky použití a jejich případné dodatky či změny po celou dobu používání. Proto vás žádáme, abyste si tyto Podmínky použití před použitím Stránek pečlivě přečetli. Upozorňujeme, že tyto Podmínky použití nezakládají důvěrný vztah mezi vámi a společností DressFirst.com.
 
Vaše používání stránek také podléhá našim Zásadám ochrany osobních údajů. Proto si také prosím před použitím stránky pečlivě prohlédněte Zásady ochrany osobních údajů. V případě, že mezi ustanoveními těchto Podmínek použití a ustanoveními v rámci Zásad ochrany osobních údajů existuje nějaký rozpor, použijí se ustanovení Zásad ochrany osobních údajů.

Zpracování a zveřejňování informací

Chceme zajistit všem uživatelům stránek, aby shromažďované informace byly zpracovávány a zveřejňovány v souladu s těmito Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů. Kromě zohlednění ustanovení těchto smluv požadujeme, abyste přezkoumali níže uvedené podmínky, které se vztahují na zpracování a zveřejňování informací shromážděných prostřednictvím této stránky.

Informace, které na stránce poskytnete, budou přidány do naší databáze. Během zpracování vašich informací mohou být informace sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran za účelem uvedeným v těchto Podmínkách použití. Situace, kdy společnost DressFirst.cz může zveřejnit vaše informace třetím stranám, zahrnují:

·když jsme obdrželi váš souhlas;

·v situacích, kdy je sdílení nebo zveřejnění vašich informací vyžadováno za účelem poskytnout vám požadované služby;

·když společnosti nebo poskytovatelé služeb, kteří vykonávají obchodní činnosti jménem DressFirst.cz, vyžadují takové informace (např. služby zákaznického servisu, služby pro zpracování plateb nebo služby správy databází);

·k dodržování právních nebo regulačních požadavků nebo povinností v souladu s platnými právními předpisy nebo soudním příkazem;

·za účelem poskytnutí informací, které nám umožní zvýšit účinnost našich služeb a služeb našich důvěryhodných partnerů;

·třetím stranám v rámci jakéhokoli procesu reorganizace podniků, včetně fúzí, akvizic a prodeje veškerých nebo téměř všech aktiv; nebo

·abychom vás mohli ochránit před eventuálním podvodem, budeme muset u třetích stran ověřit informace shromážděné na těchto stránkách.

Pokud jsou informace sdíleny výše uvedeným způsobem, snažíme se omezit rozsah poskytovaných informací na množství nezbytné pro výkon konkrétní funkce. Pokud není požadováno jinak, snažíme se zajistit, aby třetí strany chránily vaše informace a dodržovaly příslušné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace týkající se používání a sdílení informací, které uvedete na těchto stránkách, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Mlčky předpokládané povolení

Vezměte prosím na vědomí, že i když DressFirst.cz může požadovat váš souhlas s určitými způsoby využití vašich informací, nemusí tomu tak být ve všech případech. Například, v některých případech vaše svolení bude vyplývat z povahy požadované služby nebo provedené transakce. Například, DressFirst.cz může zveřejnit vaše údaje poštovnímu dopravci nebo procesorům platebních karet za účelem poskytnutí produktu nebo plnění služby. V takových případech, protože použití vašich informací je nezbytné pro dokončení služby, je vaše svolení pro tato použití vašich informací implicitní.

Vaše volby týkající se komunikace

Jako uživatel webu můžete e-mailem, poštou a případně telefonicky obdržet komunikaci, týkající se informací a služeb poskytovaných prostřednictvím této stránky. Budete mít možnost odhlásit se od odběru určitých sdělení dostávaných od DressFirst.cz. Některé e-mailové zprávy mohou mít například povahu komerčního charakteru, jako jsou výstrahy nebo personalizované aktualizace, firemní oznámení nebo aktualizace webových stránek. U těchto typů komunikace vám poskytneme možnost uplatnit volbu odhlášení odběru, pokud od nás nechcete tyto typy komunikace přijímat. To však může způsobit, že nebudete informováni o informacích poskytovaných na naší stránce. Vaše odhlášení odběru zpracujeme co nejdříve, ale berte na vědomí, že za určitých okolností můžete obdržet ještě několik zpráv, dokud nebude odhlášení zpracováno.

Uživatelé nemusí být schopni se odhlásit od odběru jiných typů komunikací. Můžeme například použít vaši e-mailovou adresu k potvrzení vaší žádosti, zaslání upozornění ohledně vaší transakce, zaslání oznámení a dalších informací v souladu se zákonem. Uživatelé se obecně nemohou od odběru těchto komunikací odhlásit, ale tyto komunikace budou především informativní, spíše než propagační.

Mezinárodní přenos informací

Pokud se rozhodnete nám poskytnout osobně identifikovatelné informace, DressFirst.cz může tyto informace předat svým přidruženým společnostem a dceřiným společnostem nebo jiným třetím stranám, napříč hranicemi a z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí po celém světě. Pokud stránku navštěvujete z Evropské unie nebo jiných oblastí se zákony upravujícími shromažďování a používání údajů, které se mohou lišit od zákonů Spojených států, berte na vědomí, že přenášíte vaše osobní údaje do Spojených států, které nemají stejné zákony na ochranu dat jako EU a poskytnutím osobně identifikovatelných informací dáváte souhlas na:

·použití vašich osobně identifikovatelných informací pro výše uvedené účely, a to v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů; a

·předání osobně identifikovatelných informací do Spojených států, jak je uvedeno výše.

Připomínky k materiálu a jeho použití

Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli materiálem, který naleznete na těchto stránkách, doporučujeme, abyste zaznamenali váš nesouhlas na příslušném fóru webových stránek. Také vás vyzýváme, abyste nás upozornili na jakýkoli materiál, o kterém se domníváte, že není v souladu se skutečností, a to kontaktováním nás prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

Materiál, který se objevuje na webu, je pouze pro informační účely. Navzdory našim snahám poskytnout užitečné a přesné informace, mohou se čas od času objevit chyby. Než budete jednat na základě informací, které jste našli na webu, měli byste se ujistit, že všechny skutečnosti, které jsou důležité pro vaše rozhodnutí, jsou správné. DressFirst.cz a jeho poskytovatelé informací neposkytují žádnou záruku týkající se spolehlivosti, přesnosti, včasnosti, užitečnosti nebo úplnosti informací na webu. Společnost DressFirst.cz nezodpovídá a nemůže zaručit výkon zboží a služeb poskytovaných našimi inzerenty nebo jinými, na které na stránkách odkazujeme. Odkaz na jinou webovou stránku nepředstavuje schválení této stránky (ani jakéhokoli produktu, služby nebo jiného materiálu nabízeného na těchto stránkách) společností DressFirst.cz nebo jejími poskytovateli licencí.

Dostupnost a cena produktu

Vzhledem k poptávce produktů a změnám v dostupnosti produktů, a to i v důsledku přerušení určitých, námi zvolených, produktů, není dostupnost produktu prostřednictvím DressFirst.cz zaručena. To platí i pro produkty, které jste dříve zakoupili prostřednictvím DressFirst.cz. Chcete-li určit dostupnost produktu, můžete kontaktovat zástupce zákaznického servisu prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.

Ceny produktů nabízených prostřednictvím DressFirst.cz mohou být změněny, a to podle našeho uvážení. Tato cenová politika platí pro všechny produkty, včetně produktů, které jste dříve zakoupili prostřednictvím DressFirst.cz.

Zásilky a příslušná cla a daně

V závislosti na zemi, do které chcete objednávku doručit, může být vaše objednávka předmětem dovozních daní, cel a poplatků nebo jiných podobných druhů vládních daní, cel nebo poplatků (společně "Cla a daně"). Jste odpovědní za zaplacení všech těchto cel a daní, bez ohledu na to, kdy vám poplatky a daně budou účtovány. Nemáme kontrolu nad těmito poplatky, protože celní politiky se v jednotlivých zemích značně liší. Při zadání objednávky, na kterou se vztahují cla a daně, může dojít k výpočtu cel a daní až po zadání objednávky. To znamená, že poprvé, co se dozvíte o výši cel a daní, které vám byly účtovány, může být až když obdržíte vaši zásilku a s ní výpis z kreditní karty nebo potvrzení od nás. V některých případech může výpočet cel a daní způsobit zpoždění zásilky nad rámec původních odhadů doručení.

Obecné zásady vrácení zboží

1.Abyste zahájili proces vrácení zboží, obraťte se na náš zákaznický servis do 7 dní od obdržení objednávky.

Vezměte prosím na vědomí, že produkty přijímáme pouze v jejich původním stavu a pokud jste nás předem nekontaktovali o vrácení zboží, takové vrácené produkty nemůžeme zpracovat. Pokud chcete vrátit některé nebo všechny části objednávky, budete muset kontaktovat zákaznický servis na Kontaktujte nása obdržíte formulář "Vrácení zboží", který musí být součástí vráceného balíčku. Všechny vrácené položky procházejí inspekcemi. Vrácení peněz zpracujeme až když potvrdíme, že produkt má problémy, které jste uvedli.

2.Zaměněné zboží: Jakmile potvrdíme vaše zaměněné položky (položka dodaná je jiná než objednaná položka), budeme zodpovědní za výměnu zásilky a za poštovné. Můžete také produkt vrátit a získat vrácení peněz v plné výši včetně poštovného.

3.Chybná barva: Pokud barva doručené položky není taková, jaká byla objednána, máte nárok na vrácení peněz v plné výši.

4.Tyto zásady vrácení se nevztahují na naše obchodní prodejce. Kontaktujte nás pro další pokyny.

Oznámení a postup v případě porušení autorských práv

V souladu s Hlavou 17, Kódu Spojených států, Oddílu 512 (c) (2), musí být oznámení o porušení autorských práv zaslána poskytovateli služeb na [email protected].

Aby bylo oznámení účinné, musí se jednat o písemnou komunikaci, která zahrnuje následující:

1.Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;

2.Identifikace díla chráněného autorskými právy, u kterého údajně došlo k porušení těchto práv, nebo pokud se jedná o více děl chráněných autorskými právy na jedné webové stránce, které jsou zahrnuty v jednom upozornění, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;

3.Identifikace o materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo má být předmětem neoprávněné činnosti a který má být odstraněn nebo přístup k němu má být zakázán, a podrobný popis místa na stránkách, na němž je uveřejněn materiál, u něhož došlo k porušení, abychom mohli materiál najít;

4.Informace dostatečné k tomu, aby nám umožnily kontaktovat žalující stranu, například adresu, telefonní číslo a případně e-mailovou adresu, na které je žalující stranu možné kontaktovat;

5.Prohlášení, že žalující strana má je v dobré víře přesvědčena, že používání materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem a není ani v souladu se zákonem; a

6.Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a, pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka autorského práva, které je údajně porušeno.

Naše uživatele můžeme upozornit prostřednictvím obecného oznámení na našich webových stránkách, elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele, která je uvedena v našich záznamech, nebo písemnou komunikací zaslanou poštou první třídy na fyzickou adresu uživatele, která je uvedena v našich záznamech. Pokud takové oznámení obdržíte, můžete pověřenému zástupci poskytnout písemné protioznámení, které obsahuje níže uvedené informace. Aby protioznámení bylo účinné, musí se jednat o písemnou komunikaci, která zahrnuje následující:

1.Váš fyzický nebo elektronický podpis;

2.Identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo k němuž byl přístup zakázán, a místo, kde se materiál objevil před jeho odstraněním nebo předtím, než byl přístup k němu zakázán;

3.Vaše prohlášení pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávného určení materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán; a

4.Vaše jméno, fyzická adresa a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní okres, ve kterém se nachází vaše fyzická adresa, nebo jestliže se vaše fyzická adresa nachází mimo Spojené státy, okres, ve kterém můžeme být nalezeni, a že přijmete doručení soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení o údajně porušujícím materiálu, nebo od zástupce takové osoby.

Uživatelem vytvořený obsah

Čas od času vám můžeme dovolit vkládat fotografie, videa a další obsah generovaný uživatelem (dále jen "UGC"). Při předkládání takových materiálů souhlasíte s následujícími podmínkami: Vložením Uživatelského příspěvku berete na vědomí, že udělujete společnosti DressFirst.cz, společným podnikům DressFirst.cz, prodejcům, distributorům a rodičům, dceřiným společnostem, pobočkám, zástupcům, držitelům licencí, nástupcům a přidělení všem výše uvedených (dále jen "Strany DressFirst.cz") celosvětové, časově neomezené, bezplatné, plně uhrazené, neodvolatelné, podlicencovatelné, převoditelné, nevýhradní právo na tento Uživatelský příspěvek, stejně tak jako vaše jméno, hlas, podobnosti vzhledu v něm (pokud existují) a osobně identifikovatelné informace, které poskytnete při nebo v souvislosti s (dále jen "Uživatelské příspěvky"), jak je popsáno níže. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na podíl z jakýchkoli příjmů, které strany DressFirst.cz mohou nebo nemusejí vydělat nebo vytvořit prostřednictvím používání vašeho Uživatelského příspěvku.

Právo Stran DressFirst.cz využívat vaše Uživatelské příspěvky. Nesete výhradní odpovědnost za vaše vlastní Uživatelské příspěvky a následky jejich vložení nebo zveřejnění. V souvislosti s Uživatelskými příspěvky potvrzujete, prohlašujete a/nebo zaručujete, že: Uživatelský příspěvek je vaše původní dílo a vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení na jeho používání a povolujete společnosti DressFirst.cz používat veškeré Uživatelské příspěvky na veškerých v současné době známých nebo později vynalezených médiích bez územních nebo časových omezení a bez náhrady a máte všechny potřebné souhlasy ke shromažďování, používání a poskytování jakýchkoli osobně identifikovatelných informací, obrázků nebo podob obsažených nebo zobrazených ve veškerých Uživatelských příspěvcích za účelem umožnění a používání Uživatelských příspěvků způsobem zamýšleným Stránkami a touto Smlouvou.

Povolení k použití vašich Uživatelských příspěvků Stranami DressFirst.cz. Prohlašujete a zaručujete, že vaše Uživatelské příspěvky jsou vaše původní dílo a že jste získali veškerá práva, osvobození a oprávnění nezbytná pro používání a distribuci vašich Uživatelských příspěvků DressFirst.cz, včetně těch, které se týkají jakýchkoli osob, míst, hudby, tanečních nebo hudebních vystoupení, videa, fotografií a / nebo grafiky ve vašem příspěvku (souhrnně "Elementy"). Prohlašujete a zaručujete, že pokud jste si vědomi, neměly by být potřebné žádné další oprávnění ani poplatky za používání a distribuci vašeho Uživatelského příspěvku a Elementů. Souhlasíte, že nebudete vkládat jako součást jakéhokoli Uživatelského příspěvku žádný materiál, který není pravdivý a je chráněn autorským právem, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhá vlastnickým právům třetích osob.

Odmítnutí práva na schválení. Vložením Uživatelského příspěvku se vzdáváte veškerých autorských práv nebo „morálních“ práv nebo nároků vyplývajících z naší úpravy a použití příspěvků nebo fotografie (fotografií), filmových záznamů, ilustrací, prohlášení a jiných děl obsažených v příspěvku, mimo jiné souhlasu s vaším vzhledem a / nebo použitím vašeho jména, a souhlasíte, že tato práva či nároky nebudete uplatňovat.

Uvolnění a zproštění; Odškodnění. Berete na vědomí, že Strany DressFirst.cz se budou opírat o výše uvedené smluvní podmínky, potenciálně s podstatnými náklady, a tímto se vzdáváte práva uplatnit jakýkoli nárok jakékoliv povahy vůči kterékoli straně týkající se výkonu udělených práv a povolení. Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete chránit společnost DressFirst.cz a jej Strany před veškerými nároky, škodami a náklady vzniklými přímo nebo nepřímo v důsledku používání, předání, reprodukce, zveřejnění nebo veřejné komunikace Uživatelského příspěvku.

Komunitní a sociální média, chatovací místnosti, fóra a blogy

DressFirst.cz chce podporovat otevřenou výměnu informací a nápadů prostřednictvím naší stránky, ale nemůžeme a neprohlížíme každé příspěvky na stránkách komunitních a sociálních médií společnosti DressFirst.cz nebo v diskusních místnostech, fórech, v blozích a jiných místech pro veřejné přispívání. Můžete očekávat, že tyto místa obsahují obsah, informace a názory od jiných jednotlivců a organizací, než je DressFirst.cz. Neschvalujeme ani nezaručujeme přesnost jakéhokoli příspěvku, a to bez ohledu na to, zda příspěvek pochází od uživatele, od celebrity nebo odborného hosta nebo od našich zaměstnanců. Neexistuje žádná náhrada za zdravý skepticismus a váš vlastní dobrý úsudek.

Odpovědnost za to, co je zveřejněno na webových stránkách komunitních a sociálních médií společnosti DressFirst.cz, nebo v diskusních místnostech, fórech, v blozích a jiných místech pro veřejné přispívání, spočívá na každém uživateli – vy sami jste zodpovědní za materiál, který sdílíte. Společnost DressFirst.cz nemá kontrolu nad zprávami, informacemi ani jiným obsahem, které vy nebo ostatní uživatelé mohou poskytovat prostřednictvím naší stránky. Stránku můžete používat pouze pro zákonné účely.

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že nebudete prostřednictvím stránky zasílat, sdílet ani předávat žádné materiály nebo se jinak zabývat jakýmkoli chováním, které:

• Porušuje práva jiných, včetně patentu, ochranné známky, obchodního tajemství, autorských práv, publicity, soukromí nebo jiných majetkových práv;

• Vám umožňuje získat neoprávněný přístup ke stránce nebo k jakémukoli účtu, počítačovému systému nebo síti připojené k webu, například pomocí hackingu, dolování hesel nebo jiných nezákonných prostředků;

• Je protiprávní, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivé, urážlivé, ošidné, podvodné, invazivní vůči soukromí někoho jiného, neobvyklé, nebo obsahuje explicitní nebo grafické popisy nebo příklady sexuálních činů;

• Postihuje, obtěžuje, degraduje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení;

• Sbírá pro marketingové účely všechny e-mailové adresy nebo jiné osobní informace, které byly zveřejněny jinými uživateli stránek.

• Vydává se za jinou osobu, podnik nebo subjekt, včetně společnosti DressFirst.cz a jejích zaměstnanců a agentů, nebo falešně uvádí nebo jinak nesprávně zobrazuje vztahy s jakoukoli osobou, podnikem nebo subjektem, včetně společnosti DressFirst.cz;

• Obsahuje reklamu nebo naléhavou žádost, nebo povzbuzuje ostatní k peněžním příspěvkům;

• Obsahuje viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy, které přerušují, zničí nebo omezují funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo jinak umožňují neoprávněné použití počítače nebo počítačové sítě;

• Podporuje jednání, které by představovalo trestný čin, nebo které by vedlo k vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo které jinak povzbuzuje ostatní k tomu, aby se dopustili nezákonné činnosti nebo způsobili zranění nebo majetkovou škodu jiné osobě;

• Má za následek sdílení nebo předávání jakékoli zprávy anonymně nebo pod falešným jménem;

• Umožňuje jakékoli osobě přístup k všem funkcí webu, které mohou vyžadovat registraci, pomocí vašeho účtu.

• Má za následek zprávu, která je zveřejněna ve více než pěti oblastech stránky nebo na přidružených webových stránkách, a vede k tomu, že jakákoli zpráva bude zveřejněna v jakékoli oblasti webu, pokud je podle našeho názoru mimo téma nebo v rozporu s těmito Podmínkami použití; nebo

• Porušuje tyto Smluvní podmínky, pokyny nebo zásady zveřejněné na těchto stránkách nebo zasahuje do užívání těchto stránek jinými uživateli.

Ačkoli DressFirst.cz nemůže sledovat veškerý obsah na stránkách komunitních a sociálních médií společnosti DressFirst.cz nebo příspěvky v diskusních místnostech, fórech, v blozích a jiných místech pro veřejné přispívání, pochopte tedy, že společnost DressFirst.cz má právo, nikoli však povinnost, k monitorování obsahu stránky k určení souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a jakýmikoli dalšími provozními pravidly, které DressFirst.cz může čas od času stanovit. DressFirst.cz má právo podle svého uvážení editovat, přesouvat, mazat nebo odmítnout zveřejnění jakéhokoli materiálu, včetně, ale nikoliv výlučně, Uživatelských příspěvků, odeslaných a zveřejněných na stránkách z jakéhokoli důvodu, včetně porušení Podmínek použití, ať už z právních nebo jiných důvodů, nebo proto, že je materiál nevhodný nebo nečinný.Bez ohledu na naše právo, uživatelé zůstávají výhradně zodpovědní za obsah svých zpráv a příspěvků. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ani DressFirst.cz, ani žádná z jejích přidružených společností nepřebírá ani nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli činnost nebo nečinnost společnosti DressFirst.cz s ohledem na jakékoli jednání v rámci Stránky nebo jakoukoli komunikaci či zveřejnění na Stránkách. Společnost DressFirst.cz si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit jakékoli informace, které společnost DressFirst.cz považuje za nezbytné k uspokojení jakéhokoli zákona, nařízení nebo požadavku vlády, nebo odmítnout zveřejnění nebo odstranění jakýchkoli informací nebo materiálů, a to zcela nebo zčásti.

DressFirst.cz vyžaduje, abyste nepoužívali stránky k porušování autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví. Sdíleném nebo odesláním jakéhokoli materiálu (včetně, ale ne výlučně, fotografií a videí) na Stránku zaručujete a zastupujete, že vlastníte nebo máte právo zveřejnit nebo přispívat takový materiál, nebo přispíváte nebo zveřejňujete s výslovným souhlasem majitele, a žádná jiná strana nemá právo, nárok nebo zájem o materiál, který jste odeslali nebo zveřejnili. Rovněž zaručujete, že jste se zřekli veškerých morálních práv materiálu, který nám odesíláte, nebo přispíváte. Odeslání nebo zveřejnění materiálu, který je majetkem někoho jiného, bez souhlasu jeho vlastníka, není pouze porušením těchto Všeobecných smluvních podmínek, ale můžete být také trestně stíhaní za porušení autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví.

Naše použití sdíleného materiálu

S výjimkou všech Uživatelských příspěvků, jejichž použití je uvedeno výše, a jakéhokoli materiálu zveřejněného na webových stránkách komunitních a sociálních médií společnosti DressFirst.cz, veškerý další materiál, který odešlete do některé z našich chatovacích míst, fór, blogů a jiných míst pro veřejné přispívání, ať už se jedná o text nebo obrázky, se stává majetkem společnosti DressFirst.cz a může být reprodukován, modifikován a distribuován dle našeho uvážení, v jakémkoli médiu, pro jakýkoli účel a na věčnost. Chápete také, že zveřejněním materiálu na webových stránkách komunitních a sociálních médií společnosti DressFirst.cz udělujete společnosti DressFirst.cz a všem oprávněným společností DressFirst.cz bezplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýlučné, neomezené, celosvětová povolení na zobrazování, používání, kopírování, úpravu, přenos, prodej, využívání, vytváření odvozených děl, distribuci a / nebo veřejné publikování těchto materiálů zveřejněných na komunitních a sociálních sítích DressFirst.cz, celé nebo částečně, jakýmkoli způsobem nebo prostředky, které jsou v současné době známé nebo později vynalezené, pro jakýkoli účel.Výše uvedené povolení zahrnuje právo využívat jakákoli vlastnická práva při takovém sdílení nebo přispívání, včetně, avšak ne výlučně, autorských práv, ochranných známek, služebních značek nebo patentových zákonů v rámci jakékoli příslušné jurisdikce. V souvislosti s výkonem těchto práv udělujete společnosti DressFirst.cz, a každému oprávněnému společností DressFirst.cz, právo identifikovat vás jako autora jakéhokoli vašeho příspěvku nebo odeslání podle vaše jména, e-mailové adresy nebo zobrazovacího jména tak, jak DressFirst.cz považuje za vhodné.

Materiály dostupné prostřednictvím Stránky jsou majetkem společnosti DressFirst.cz, nebo jejích poskytovatelů licencí, a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a jinými zákony o duševním vlastnictví. Můžete si svobodně zobrazovat a tisknout pro vaše osobní, nekomerční užití informací, které obdržíte prostřednictvím Stránky. Nesmíte ale jinak reprodukovat žádný materiál bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Nesmíte šířit kopie materiálů nalezených na těchto stránkách v jakékoli formě (včetně e-mailem nebo pomocí jiných elektronických prostředků) bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Samozřejmě můžete svobodně povzbuzovat ostatní k tomu, aby sami přistoupili k informacím na stránkách a říct jim, jak tyto informace najít.

Odkazy

Na stránkách vítáme odkazy. Obvykle máte možnost vytvoření hypertextových odkazů na jakékoliv veřejně dostupné části stránky, pokud odkaz neuvádí nebo nenavádí k žádnému sponzorství nebo podpoře vašeho webu použitím naší stránky nebo společnosti DressFirst.cz. Měli byste však zkontrolovat oznámení o autorských právech na stránce, kterou chcete propojit, abyste se ujistili, že jeden z našich poskytovatelů obsahu nemá vlastní pravidla týkající se přímých odkazů na obsah takové stránky.

Žádné vnucování a spamování

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu, nepoužijete Stránky k inzerci nebo k tomu, abyste někomu vnucovali koupi nebo prodej produktů nebo služeb, ani k dožadování peněžních darů.

Z času na čas uživatelé zveřejňují své e-mailové adresy v našich chatovacích místnostech, fórech, blozích a dalších místech pro veřejné přispívání. Nesmíte tyto e-mailové adresy shromažďovat pro komerční nebo protiprávní účely, například pro odesílání nežádoucích nebo nevyžádaných e-mailů nebo okamžitých zpráv.

Žádné rámcování

Bez předchozího písemného svolení společnosti DressFirst.cz nesmíte rámcovat, nebo dělat tak, aby to vypadalo, že stránka třetích stran prezentuje nebo schvaluje jakýkoli obsah stránky DressFirst.cz nebo zahrnuje jakékoliv duševní vlastnictví stránek, DressFirst.cz nebo kteréhokoli z jejich poskytovatelů licence, na jiné webové stránce nebo jiné službě.

Ochranné známky

Nechceme, aby byl někdo zmatený ohledně toho, které materiály a služby jsou poskytovány DressFirst.cz, a které nejsou. Nesmíte používat žádnou ochrannou známku nebo servisní značku zobrazenou na těchto stránkách bez předchozího písemného souhlasu majitele ochranné známky.

Zřeknutí se záruk

TATO STRÁNKA JE K DISPOZICI "TAK, JAK JE" A "TAK, JAK JE K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK O POVAZE, OBSAHU NEBO PŘESNOSTI (BUĎ PŘI ZVEŘEJNĚNÍ NEBO JAKO DŮSLEDEK PLYNUTÍ ČASU) JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU NA STRÁNCE A BEZ JAKÝCHKOLIV ZASTOUPENÍ A ZÁRUK. NAVÍC, DRESSFIRST.CZ NAZASTUPUJE A NEZARUČUJE, ŽE TENTO STRÁNKA A JEJÍ OBSAH BUDOU K DISPOZICI V JAKÉMKOLIV ČASE NEBO NA JAKÉMKOLI MÍSTĚ; ŽE JAKÉKOLI VADY NEBO CHYBY BUDOU OPRAVENY; NEBO ŽE POUŽITÍ BUDE BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ.

Omezení odpovědnosti

Nemáme žádnou odpovědnost za výsledky zasílání informací nebo požadavků na tyto stránky nebo prostřednictvím těchto stránek. SPOLEČNOST DRESSFIRST.CZ, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ČINITELÉ (“ZÁSTUPCI“) NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NE VÝLUČNĚ, ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉ VÍRY, POUŽITÍ, ÚDAJŮ NEBO JINÝCH NEPŘÍMÝCH ZTRÁT, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO NAŠICH SLUŽEB, A TO I POKUD SPOLEČNOST DressFirst.cz BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VÝŠŠE UVEDENÁ VÝSLOVNÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ALE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DRESSFIRST.CZ ZA VŠECHY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY ČINNOSTI NEPŘESÁHNE 100 AMERICKÝCH DOLARŮ (100 USD).

Přístup a Interference

Většina informací na stránce je pravidelně v reálném čase aktualizována. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že nebudete provádět následující činnosti:

• Bez našeho výslovného písemného souhlasu používání aplikací typu robot, spider, aplikací pro vyhledávání webů a získávání dat nebo jiných zařízení, a to za jakýmkoli účelem.

• Učinění kroků, které způsobují nebo mohou způsobovat (podle našeho vlastního uvážení) nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení naší infrastruktury.

• Provádění manuálních procesů pro sledování nebo kopírování obsahu ze stránek bez výslovného písemného souhlasu.

• Využívat jakékoliv zařízení, software nebo rutinu, která by zasahovala nebo se pokusila zasahovat do funkčnosti stránky.

Opravné prostředky

Vaše práva na přístup a používání těchto stránek a jejich obsahu jsou podmíněny dodržováním těchto Všeobecných smluvních podmínek. DressFirst.cz má právo neposkytnout vám přístup a používání tohoto webu a jeho obsahu, pokud porušíte (jak DressFirst.cz může rozhodnout na základě svého vlastního uvážení) jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek. DressFirst.cz si vyhrazuje právo najít všechny další opravné prostředky, které jsou k dispozici v zákoně a ve vlastním kapitálu.Souhlasíte, že na vlastní náklady budete hájit, odškodníte a budete považovat společnost DressFirst.cz a její zástupce neškodnými co se týče nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených třetí stranou v souvislosti s vaším přístupem nebo vyplývajícím z vašeho přístupu nebo používání této stránky nebo jakéhokoli jejího obsahu jinak než je výslovně povoleno těmito Podmínkami použití, porušení těchto Všeobecných mluvních podmínek nebo porušení platných zákonů nebo práv třetích stran.

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost DressFirst.cz není zodpovědná ani neodpovídá za jakýkoli obsah prezentovaný nebo obsažený na jakékoli nezávislé webové stránce, včetně, ale ne výlučně, reklam a marketingových praktik. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme kontrolovat a nebudeme zodpovědní za zásady ochrany soukromí webových stránek třetích stran. Webové stránky třetích stran, které jsou zpřístupněny prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách, mají samostatné postupy pro ochranu osobních údajů a shromažďování údajů a bezpečnostní opatření. Nemáme žádnou odpovědnost za praktiky, zásady a bezpečnostní opatření prováděná třetími stranami na jejich webových stránkách. Doporučujeme si přečíst prohlášení a zásady o ochraně osobních údajů těchto propojených webových stránek, abyste zjistili, jak tyto webové stránky sbírají, používají a ukládají informace.

Aktualizace Všeobecných smluvních podmínek

Společnost DressFirst.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Smluvní podmínky, aby uspokojila změny v regulačním prostředí, obchodní potřeby nebo uspokojila potřeby našich zákazníků, distributorských partnerů a poskytovatelů služeb. Pokud tak učiníme, změníme také datum "poslední aktualizace" v dolní části těchto Podmínek použití.

Volba zákona

Veškeré otázky a otázky týkající se zhotovení, platnosti, výkladu a vynutitelnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo práv a povinností, kterým vy nebo DressFirst.cz v souvislosti s touto stránkou podléháte, budou řízeny a interpretovány v souladu s hmotnými právy Virginie, bez ohledu na kolizi právních zásad. Všichni uživatelé souhlasí s jurisdikcí a místem soudů Virginie.

Rozhodčí řízení (arbitráž)

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že výhradní příslušnost pro jakýkoli spor, nárok nebo požadavek související jakýmkoli způsobem s touto stránkou nebo společností DressFirst.cz, bude rozhodnuta pomocí závazného rozhodčího řízení. Veškeré spory mezi vámi a DressFirst.cz, jakéhokoli druhu nebo povahy, vyplývající z těchto Podmínek použití nebo vašeho užívání stránky, budou předloženy společnosti Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") pro závazné rozhodčí řízení podle jejích pravidel, poté ve Washingtonu, D.C., před jednostranným arbitrem, dojde k vzájemné dohodě obou stran. Strany souhlasí, že budou se budou rovnoměrně podílet na uhrazení vzniklých nákladů za rozhodčí řízení.

Celá smlouva

Tyto Smluvní podmínky obsahují veškerou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání stránek a jejich obsahu a nahrazují veškeré další dohody mezi námi ohledně záležitostí uvedených v těchto Podmínkách použití.

Další ustanovení

Žádné zřeknutí se ustanovení v těchto Všeobecných smluvních podmínkách nebude považováno za pozdější nebo trvalé zřeknutí se takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení.

Dále, pokud některá ustanovení těchto Podmínek použití budou shledaná neplatnými, nezákonnými nebo nevymahatelnými z jakéhokoli důvodu, bude tato část považována za oddělitelnou od těchto podmínek a jinak neovlivní platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení.

Společnost DressFirst.cz uzavírá tuto smlouvu vlastním jménem a jménem každé ze svých celosvětových poboček. V souladu s tím, DressFirst.cz může tuto Smlouvu prosazovat jménem těchto přidružených společností. Společnost DressFirst.cz si vyhrazuje právo uplatnit jakýkoli opravný prostředek, který má k dispozici ze zákona nebo ve vlastním kapitálu, pokud porušíte tuto Smlouvu.

Podmínky této smlouvy se řídí zákony SG.

Poslední aktualizace Všeobecných smluvních podmínek proběhla 4.června 2018.

Zpracování a zveřejňování informací

Chceme zajistit všem uživatelům stránek, aby shromažďované informace byly zpracovávány a zveřejňovány v souladu s těmito Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů. Kromě zohlednění ustanovení těchto smluv požadujeme, abyste přezkoumali níže uvedené podmínky, které se vztahují na zpracování a zveřejňování informací shromážděných prostřednictvím této stránky.

Informace, které na stránce poskytnete, budou přidány do naší databáze. Během zpracování vašich informací mohou být informace sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran za účelem uvedeným v těchto Podmínkách použití. Situace, kdy společnost DressFirst.com může zveřejnit vaše informace třetím stranám, zahrnují:

·když jsme obdrželi váš souhlas;

·v situacích, kdy je sdílení nebo zveřejnění vašich informací vyžadováno za účelem poskytnout vám požadované služby;

·když společnosti nebo poskytovatelé služeb, kteří vykonávají obchodní činnosti jménem DressFirst.com, vyžadují takové informace (např. služby zákaznického servisu, služby pro zpracování plateb nebo služby správy databází);

·k dodržování právních nebo regulačních požadavků nebo povinností v souladu s platnými právními předpisy nebo soudním příkazem;

·za účelem poskytnutí informací, které nám umožní zvýšit účinnost našich služeb a služeb našich důvěryhodných partnerů;

·třetím stranám v rámci jakéhokoli procesu reorganizace podniků, včetně fúzí, akvizic a prodeje veškerých nebo téměř všech aktiv; nebo

·abychom vás mohli ochránit před eventuálním podvodem, budeme muset u třetích stran ověřit informace shromážděné na těchto stránkách.

Pokud jsou informace sdíleny výše uvedeným způsobem, snažíme se omezit rozsah poskytovaných informací.