Jak to działa
Zapisz ulubione
Zaproś znajomego
Komentuj i głosuj na ulubione
Zacznijmy

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki korzystania” lub „Umowa”) regulują korzystanie z DressFirst.com („Witryna”) przez wszystkich odwiedzających Witrynę i aplikację mobilną DressFirst.com („Aplikacja”). Niniejsze Warunki korzystania stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą, jako użytkownikiem Serwisu („Ty” lub „Użytkownik”), TOP BRIDAL PTE. LTD. i TOP BRIDAL LIMITED, określane jako „nas”, „my” lub „nasz” („DressFirst.com”, „Witryna”, „Aplikacja”). TOP BRIDAL LIMITED ma swoją siedzibę pod adresem Suite 2G, 116 Ballards Lane, Londyn, Wielka Brytania, N3 2DN. Korzystając z Witryny, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkich uzupełnień lub poprawek przez cały czas użytkowania. W związku z tym prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania przed skorzystaniem z Witryny. Pamiętaj, że niniejsze Warunki korzystania nie tworzą poufnej relacji między Tobą a DressFirst.com.
 
Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania a postanowieniami Polityki prywatności, zastosowanie będą miały postanowienia Polityki Prywatności.

Przetwarzanie i ujawnianie informacji

Chcemy zapewnić wszystkim użytkownikom Witryny, że zebrane informacje są przetwarzane i ujawniane zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności. Oprócz rozważenia postanowień tych umów, prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami, które dotyczą przetwarzania i ujawniania informacji zgromadzonych za pośrednictwem Witryny.

Informacje podane na Witrynie zostaną dodane do naszej bazy danych. W trakcie przetwarzania Twoich danych, informacje mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług w celach opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania. Sytuacje, w których DressFirst.com może ujawniać Twoje dane stronom trzecim, obejmują:

Jeżeli informacje są udostępniane jak wspomniano powyżej, staramy się ograniczyć zakres dostarczanych informacji do kwoty niezbędnej do wykonania określonej funkcji. O ile nie jest to wymagane, staramy się zapewnić osobom trzecim ochronę Twoich danych i przestrzegać obowiązujących przepisów i przepisów dotyczących prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego wykorzystania i udostępniania informacji podanych w Witrynie, odwiedź naszą Politykę prywatności.

Pozwolenie porozumiewawcze

Należy pamiętać, że podczas gdy DressFirst.com może prosić o zgodę na określone wykorzystanie informacji, nie może tego zrobić we wszystkich przypadkach. Na przykład w niektórych przypadkach Twoja zgoda będzie wynikać z charakteru żądanej usługi lub transakcji. Na przykład DressFirst.com może ujawnić Twoje dane przewoźnikom pocztowym lub procesorom kart kredytowych w celu dostarczenia produktu lub świadczenia usługi użytkownikowi. W takich przypadkach, ponieważ wykorzystanie Twoich informacji jest niezbędne do wykonania usługi, Twoja zgoda na te zastosowania jest dorozumiana.

Twoje wybory dotyczące komunikacji

Jako użytkownik Witryny możemy komunikować się z Tobą, pocztą e-mail, pocztą i ewentualnie przez telefon, w związku z informacjami i usługami świadczonymi za pośrednictwem Witryny. Będziesz mieć możliwość wypisania się z niektórych wiadomości od DressFirst.com. Na przykład niektóre wiadomości e-mail mogą mieć bardziej komercyjny charakter, np. Alerty lub spersonalizowane aktualizacje, ogłoszenia firmowe lub aktualizacje witryny. W przypadku tego rodzaju komunikacji zapewnimy możliwość skorzystania z opcji anulowania lub rezygnacji z subskrypcji, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas tego rodzaju komunikacji. Jednakże może to spowodować, że będziesz niedoinformowany o informacjach podanych w Witrynie. Przetworzymy Twoje anulowanie subskrypcji tak szybko, jak to będzie możliwe, ale pamiętaj, że w niektórych okolicznościach możesz otrzymać jeszcze kilka wiadomości, dopóki nie anulujesz subskrypcji.

Użytkownicy mogą nie mieć możliwości anulowania lub rezygnacji z innych rodzajów komunikacji. Na przykład możemy użyć Twojego adresu e-mail, aby potwierdzić Twoją prośbę, wysłać Ci zawiadomienie dotyczące Twojej transakcji i wysłać powiadomienia oraz inne ujawnienia wymagane przez prawo. Zasadniczo użytkownicy nie mogą zrezygnować z tych komunikatów, ale będą przede wszystkim mieć charakter informacyjny, a nie promocyjny.

Międzynarodowy transfer informacji

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam dane osobowe, DressFirst.com może przekazać te informacje swoim podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym lub innym stronom trzecim, za granicą oraz z Twojego kraju lub jurysdykcji do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. W przypadku odwiedzin w Unii Europejskiej lub w innych regionach, w których obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych, które mogą różnić się od prawa obowiązującego w USA, należy pamiętać, że przekazują Państwo swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, które nie mają takich samych przepisów o ochronie danych jak UE i podając dane osobowe, wyrażasz zgodę na:

Wykorzystanie i komentarze do materiału

Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek materiałem znajdującym się na Witrynie, zalecamy, abyś zareagował, odnotowując swój sprzeciw na odpowiednim forum, na którym znajduje się ten materiał. Zachęcamy również do zwrócenia naszej uwagi na wszelkie materiały, które Twoim zdaniem są niedokładne, kontaktując się z nami poprzez stronę Kontakt.

Materiał, który pojawia się na Witrynie, służy wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo naszych starań, aby dostarczyć użytecznych i dokładnych informacji, mogą pojawić się błędy. Zanim podejmiesz działania w sprawie informacji znalezionych na Witrynie, powinieneś potwierdzić wszelkie fakty, które są ważne dla Twojej decyzji. DressFirst.com i jej dostawcy informacji nie udzielają żadnej gwarancji co do rzetelności, dokładności, aktualności, przydatności lub kompletności informacji na stronie. DressFirst.com nie ponosi odpowiedzialności i nie może zagwarantować wydajności towarów i usług świadczonych przez naszych reklamodawców lub inne podmioty, do których witryn się łączymy. Odsyłacz do innej strony internetowej nie stanowi poparcia dla tej strony (ani żadnego produktu, usługi lub innego materiału oferowanego na tej stronie) przez DressFirst.com lub jej licencjodawców.

Dostępność produktu i ceny

Ze względu na zapotrzebowanie na produkt i zmiany w dostępności produktu, w tym w wyniku zaniechania niektórych produktów określonych przez nas według naszego uznania, dostępność produktu za pośrednictwem DressFirst.com nie jest gwarantowana. Dotyczy to również produktów, które zostały wcześniej zakupione za pośrednictwem DressFirst.com. Możesz skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta za pośrednictwem strony Kontakt, aby określić dostępność produktu.

Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem DressFirst.com mogą ulec zmianie zgodnie z naszą decyzją. Taka polityka cenowa dotyczy wszystkich produktów, w tym produktów zakupionych wcześniej za pośrednictwem DressFirst.com.

Przesyłki i obowiązujące opłaty i podatki

W zależności od kraju, do którego zlecono nam wysyłkę zamówienia, Twoje zamówienie może podlegać opłatom importowym, opłatom celnym i opłatom i / lub innym podobnym rodzajom podatków, ceł i opłat (łącznie "Cła i podatki"). Jesteś odpowiedzialny za opłacenie wszystkich takich ceł i podatków, niezależnie od tego, kiedy jesteś obciążony kosztami podatków i opłat. Nie mamy kontroli nad tymi opłatami, ponieważ polityka celna różni się znacznie w zależności od kraju. Kiedy składasz zamówienie, do którego mają zastosowanie opłaty i podatki, naliczanie ceł i podatków opłacanych przez Ciebie może nastąpić dopiero po złożeniu zamówienia. Oznacza to, że po raz pierwszy dowiesz się o wysokości pobranych ceł i podatków, po otrzymaniu wyciągu z karty kredytowej lub przesłanego od nas pokwitowania. W niektórych przypadkach wyliczenie ceł i podatków może spowodować opóźnienie wysyłki poza nasze pierwotne szacunki dotyczące dostaw.

Ogólne zasady dotyczące zwrotów

  1. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby rozpocząć proces zwrotu w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. Należy pamiętać, że akceptujemy tylko produkty w ich oryginalnym stanie i nie możemy przetwarzać żadnych produktów, które są zwracane bez naszej wcześniejszej wiedzy. Jeśli chcesz zwrócić część lub wszystkie części zamówienia, musisz skontaktować się z działem obsługi klienta na stronie Kontakt z nami i uzyskać formularz "Zwrot produktu", który należy dołączyć do przesyłki. Wszystkie zwrócone przedmioty przejdą inspekcje. Przetworzymy zwrot pieniędzy, gdy otrzymamy odesłany pakiet i potwierdzimy, że produkt ma wymienione problemy.
  2. Niewłaściwie wysłane produkty: Po potwierdzeniu nieprawidłowo wysłanych produktów (przesyłka inna niż zamówiona), będziemy odpowiedzialni za wymianę towaru i koszty wysyłki. Możesz również zwrócić produkt i otrzymać pełny zwrot kosztów, w tym opłatę pocztową.
  3. Błędy kolorów: Jeśli kolor przedmiotu nie jest zgodny z zamówieniem, masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy.
  4. Niniejsza polityka dotycząca zwrotów nie dotyczy naszych sprzedawców biznesowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

Zawiadomienie i procedura składania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Zgodnie z tytułem 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 512 (c) (2), powiadomienia o roszczeniach o naruszenie praw autorskich należy przesyłać do Service Provideron [email protected].

Aby zawiadomienie było skuteczne, musi być pisemnym komunikatem, który zawiera:

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone;

2. Identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim działa na jednej stronie internetowej, jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywną listą takich prac na tej stronie;

3. Identyfikacja materiału, który jest rzekomo naruszający lub który ma być przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz informacji w stopniu wystarczającym, abyśmy mogli zlokalizować materiał;

4. Informacje wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się ze stroną składającą reklamację, takie jak adres, numer telefonu i jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować z wnioskodawcą;

5. Oświadczenie, że strona wnosząca skargę w dobrej wierze uważa, że ​​wykorzystanie materiału w sposób, na który się skarżyła, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i

6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone.

Możemy powiadomić naszych użytkowników za pomocą ogólnego powiadomienia na naszych stronach internetowych, poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika w naszych rejestrach lub pisemnej korespondencji przesłanej pocztą pierwszej klasy na adres fizyczny użytkownika. Jeśli otrzymasz takie powiadomienie, możesz przekazać roszczenie wzajemne na piśmie wyznaczonemu agentowi, który zawiera poniższe informacje. Roszczenie wzajemne musi być pisemnym komunikatem obejmującym:

1. Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;

2. Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz lokalizacja, w której materiał ukazał się zanim został usunięty lub dostęp do niego został wyłączony;

3. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, polegające na wyrażeniu przez nas w dobrej wierze przekonania, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału do usunięcia lub wyłączenia; i

4. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres fizyczny, lub jeśli Twój adres zamieszkania znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, każdy okręg sądowy który możemy znaleźć, oraz że akceptujesz usługę przetwarzania od osoby, która dostarczyła powiadomienie o materiałach przypuszczalnie naruszających prawo lub przedstawiciela takiej osoby.

Treść generowana przez użytkownika

Od czasu do czasu możemy zezwalać na przesyłanie zdjęć, filmów i innych treści tworzonych przez użytkowników (łącznie "UGC"). Przesyłając takie materiały, zgadzasz się na następujące warunki: Za dobre i cenne uznanie, którego przyjęcie i wystarczalność zostały niniejszym potwierdzone, udzielasz DressFirst.com, partnerom joint venture DressFirst.com, sprzedawcom, dystrybutorom, podmiotom stowarzyszonym, spółkom zależnym, agencjom, licencjobiorcy, spadkobiercy i cesjonariuszom wszystkich wyżej wymienionych (zwane łącznie "Stronami DressFirst.com") niewyłączną, wieczystą, wolną od opłat licencyjnych, w pełni opłaconą licencję na użytkowanie i dystrybucję UGC przedstawione poniżej, jak również Twoje imię i nazwisko, głos, podobieństwo i wygląd w nim (jeśli są) oraz dane osobowe, które podasz w związku z nimi (łącznie "Przesłanie"), jak opisano poniżej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziesz mieć prawa do udziału w żadnych przychodach, które WitrynyDressFirst.com mogą lub nie mogą zarobić lub wygenerować w wyniku użycia Twojego Zgłoszenia.

DressFirst.com Prawo stron do wykorzystania zgłoszenia. Udzielasz stronom DressFirst.com niewyłącznego prawa do edycji w jakikolwiek sposób, a także do używania i rozpowszechniania oraz licencjonowania innych osób do używania i rozpowszechniania Twojego Zgłoszenia lub jego części, reprodukcji lub wersji na stronach internetowych, produktach i / lub lub usług (w dowolnych mediach, obecnie znanych lub dalej wynalezionych, w tym, bez ograniczeń, nadawców radiowych, telewizji, domowych produktów wideo / DVD i usług mobilnych) Stron DressFirst.com, nieograniczoną liczbę razy na całym świecie, z opłatami lub kosztami ponoszonymi przez użytkowników końcowych lub inne strony trzecie lub bez nich. Udzielasz również Stronom DressFirst.com prawa do używania i rozpowszechniania oraz licencjonowania innym użytkownikom Twojego Zgłoszenia w zakresie promowania takich witryn, produktów i / lub usług w takim samym zakresie, w jakim zezwala na wykorzystanie i dystrybucję Twojego Zgłoszenia. poniżej.

Rozliczenie zgłoszenia do wykorzystania stron DressFirst.com. Oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenie jest Twoją oryginalną pracą i że zabezpieczyłeś(aś) wszelkie prawa, uwolnienia i pozwolenia niezbędne dla użytkowania i rozpowszechniania przez Użytkownika DressFirst.com Twojego Zgłoszenia, w tym, bez ograniczeń, tych związanych z ludźmi, miejscami, muzyka, występami tanecznymi lub muzycznymi, wideo, zdjęcia i / lub grafika w Twoim Zgłoszeniu (łącznie "Elementy"). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, żadne dalsze zezwolenia ani opłaty nie będą należne z tytułu wykorzystania i rozpowszechniania przez DressFirst.com podanych przez Ciebie przesyłek lub jakichkolwiek Elementów w nich zawartych. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że wszelkie oświadczenia złożone przez Ciebie lub innych w Zgłoszeniu są prawdziwe zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą i że żaden Element Twojego Zgłoszenia nie będzie naruszać jakichkolwiek przepisów lub regulacji, ani nie będzie naruszać lub łamać praw dowolnej strony trzeciej.

Zrzeczenie się prawa do zatwierdzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do kontroli lub zatwierdzenia swojego Zgłoszenia, wykorzystanych i rozpowszechnianych przez Strony DressFirst.com, w tym bez ograniczeń jakichkolwiek zatwierdzeń dotyczących Twojego wyglądu i / lub wykorzystania Twojego imienia i nazwiska lub zastosowań, do których można się złożyć.

Zwolnienie; Odszkodowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Strony DressFirst.com będą opierały się na powyższych warunkach, potencjalnie po znacznych kosztach, a niniejszym zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń jakiegokolwiek rodzaju przeciwko dowolnej stronie związanej z wykonywaniem praw i pozwoleń udzielonych poniżej. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić przed stronami DressFirst.com, przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z ich wykorzystania i rozpowszechniania, zgodnie z niniejszymi warunkami.

Witryny i media społecznościowe, czaty, fora i blogi

DressFirst.com chce zachęcić do otwartej wymiany informacji i pomysłów za pośrednictwem Witryny, ale nie możemy i nie sprawdzamy każdego postu zamieszczonego na stronach społecznościowych DressFirst.com lub na czatach, forach, blogach i innych publikacjach obszarów publicznych. Możesz oczekiwać, że te obszary zawierają treści, informacje i opinie od różnych osób i organizacji innych niż DressFirst.com. Nie popieramy ani nie gwarantujemy dokładności jakichkolwiek wpisów, niezależnie od tego, czy publikacja pochodzi od użytkownika, od celebryty lub "eksperta", czy od członka naszego personelu. Nie ma substytutu dla zdrowego sceptycyzmu i własnego dobrego osądu.

Odpowiedzialność za to, co jest zamieszczane na stronach społeczności DressFirst.com i serwisach społecznościowych lub na czatach, forach, blogach i innych publicznych miejscach publikacji na Witrynie, spoczywa na każdym użytkowniku - Ty sam jesteś odpowiedzialny za materiał, który publikujesz. DressFirst.com nie kontroluje wiadomości, informacji ani innych treści udostępnianych przez Ciebie lub innych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celu zgodnym z prawem.

Korzystając z Witryny, zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani przekazywać za pośrednictwem Witryny żadnych materiałów ani w inny sposób angażować się w jakiekolwiek działania, które:

• Naruszają lub łamią prawa innych osób, w tym, ograniczenie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, reklamę prywatność lub inne prawa własności; • Umożliwia uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub dowolnego konta, systemu komputerowego lub sieci podłączonej do Witryny za pomocą takich metod, jak hakowanie, wydobywanie haseł lub inne niedozwolone środki; • jest niezgodny z prawem, groźny, napastliwy, oszczerczy, oszukańczy, inwazyjny wobec cudzej prywatności, kręty lub zawiera wyraźne lub graficzne opisy aktów seksualnych; • niszczy, nęka, poniża lub zastrasza jednostkę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność; • Gromadzi w celach marketingowych wszelkie adresy e-mail lub inne dane osobowe, które zostały opublikowane przez innych użytkowników Witryny. • Podszywa się pod jakąkolwiek osobę, firmę lub podmiot, w tym DressFirst.com oraz jego pracowników i agentów, lub fałszywie stwierdzi lub w inny sposób fałszywie przedstawia swoją przynależność do jakiejkolwiek osoby, firmy lub podmiotu, w tym DressFirst.com; • Zawiera reklamę lub nagabywanie, zachęca innych do przekazania darowizny; • Zawiera wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, które przerywają, niszczą lub ograniczają funkcjonalność dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub w inny sposób umożliwiają nieautoryzowane korzystanie z komputera lub sieci komputerowej; • Zachęca do postępowania stanowiącego przestępstwo lub powodującego odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób zachęcającego innych do popełniania nielegalnych działań lub powodowania obrażeń lub szkód majątkowych wobec jakiejkolwiek innej osoby; • powoduje umieszczenie lub przesłanie dowolnej wiadomości anonimowo lub pod fałszywym nazwiskiem; • Umożliwia dowolnej osobie dostęp do konta za pomocą funkcji dostępnych w witrynie, które mogą wymagać rejestracji; • Wyniki w jednej wiadomości wysyłanej do więcej niż pięciu obszarów Witryny lub powiązanych stron internetowych, powoduje wysłanie dowolnej wiadomości do dowolnego obszaru Witryny, jeśli ta wiadomość jest, naszym zdaniem, nieopublikowana lub narusza te Warunki korzystania; lub • Narusza niniejsze Warunki użytkowania, wytyczne lub jakiekolwiek zasady opublikowane w Witrynie lub przeszkadza w korzystaniu z Witryny przez innych.

Pomimo iż, DressFirst.com nie może monitorować wszystkich treści na witrynach społecznościowych DressFirst.com, ani postów na czatach, forach, blogach i innych miejscach publicznych, DressFirst.com ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania zawartości Witryny w celu ustalenia zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania i innymi zasadami, które mogą być od czasu do czasu ustalane przez DressFirst.com. DressFirst.com ma prawo, według własnego uznania, edytować, przenosić, usuwać lub odmawiać publikowania jakichkolwiek materiałów, w tym między innymi Zgłoszeń, przesłanych lub umieszczonych na Witrynie z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania, z przyczyn prawnych lub innych, lub dlatego, że materiał jest budzący zastrzeżenia lub nieaktualny. Niezależnie od tego prawa, użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości i zgłoszeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani DressFirst.com ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub brak działania ze strony DressFirst.com w odniesieniu do jakiegokolwiek zachowania w Witrynie lub jakiejkolwiek komunikacji lub zamieszczania w Witrynie. DressFirst.com zastrzega sobie również prawo do ujawnienia wszelkich informacji, które DressFirst.com uważa za niezbędne w celu spełnienia jakiegokolwiek przepisu ustawowego, wykonawczego lub rządowego, lub do odmowy opublikowania lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części.

DressFirst.com wymaga nie korzystania z Witryny w celu naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej. Zamieszczając lub przesyłając jakiekolwiek materiały (w tym zdjęcia i filmy) do Witryny, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem lub masz prawo do publikowania lub dostarczania materiałów, lub też przesyłasz lub publikujesz z wyraźną zgodą właściciela oraz że żadna inna strona nie ma żadnych praw, roszczeń ani udziałów w materiale, który przesłałeś lub opublikowałeś. Zapewniasz również, że wszelkie prawa moralne w materiale, który przesyłasz do nas, zostały zniesione. Przesyłanie lub umieszczanie materiałów będących własnością innej osoby, bez zgody jej właściciela, jest nie tylko naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, ale może również podlegać prawnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.

Nasze wykorzystanie materiałów

Z wyjątkiem wszelkich Zgłoszeń (dozwolony użytek DressFirst.com jest omawiany powyżej) i wszelkich materiałów opublikowanych na stronach mediów społecznościowych DressFirst.com, wszystkich innych materiałów przesyłanych do któregokolwiek z naszych czatów, forów, blogów i inne publicznych obszary publikacji, czy to tekstowe czy graficzne, stają się własnością DressFirst.com i mogą być powielane, modyfikowane i rozpowszechniane według naszego uznania, w dowolnym medium, w dowolnym celu i bezterminowo. Ponadto rozumiesz, że publikując materiały na stronach mediów społecznościowych DressFirst.com, udzielasz DressFirst.com i każdemu uprawnionemu przez DressFirst.com bezpłatnej, stałej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na wyświetlanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie, sprzedaż, wykorzystywanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i / lub publiczną publikację takich materiałów opublikowanych na stronach społeczności i mediów społecznościowych DressFirst.com, w całości lub w części, w dowolnym sposób lub przez nośnik, teraz znany lub dalej rozwijany, w dowolnym celu. Powyższe dotacje obejmują prawo do wykorzystywania wszelkich praw własności do takich wpisów lub przesyłania, w tym między innymi praw chronionych prawami autorskimi, znakami towarowymi, usługami lub patentami zgodnie z odpowiednią jurysdykcją. Ponadto, w związku z korzystaniem z tych praw, przyznajesz DressFirst.com i każdemu uprawnionemu przez DressFirst.com prawo do zidentyfikowania Ciebie jako autora któregokolwiek z Twoich wpisów lub zgłoszeń po imieniu, adresie e-mail lub na ekranie, jako DressFirst.com uważa za właściwe.

Materiały dostępne za pośrednictwem Strony są własnością DressFirst.com lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Możesz wyświetlać i drukować w celu osobistego, niekomercyjnego wykorzystania informacji, które otrzymujesz za pośrednictwem Witryny. Nie wolno jednak reprodukować żadnego z materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Nie wolno rozpowszechniać kopii materiałów znajdujących się w Witrynie w jakiejkolwiek formie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Oczywiście możesz zachęcać innych do samodzielnego uzyskiwania dostępu do informacji w Witrynie i informowania ich, jak ją znaleźć.

Łączenie

Zapraszamy do łączenia się z Witryną. Zwykle możesz utworzyć link hipertekstowy do dowolnej publicznie dostępnej części witryny, o ile link nie zawiera ani nie sugeruje sponsorowania lub poparcia dla Twojej strony przez naszą Stronę lub przez DressFirst.com. Należy jednak sprawdzić informację o prawach autorskich na stronie, do której ma prowadzić link, aby upewnić się, że jeden z naszych dostawców treści nie ma własnych zasad dotyczących bezpośrednich linków do ich treści w Witrynie.

Zakaz nagabywania i spamowania

Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Witryny do reklamowania lub nakłaniania kogokolwiek do kupowania lub sprzedawania produktów lub usług ani do zabierania kogokolwiek do dokonywania darowizn w jakiejkolwiek formie, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Czasami użytkownicy publikują swoje adresy e-mail na naszych czatach, forach, blogach i innych publicznych obszarach wiadomości. Nie możesz kolekcjonować tych adresów e-mail w celach komercyjnych lub nielegalnych, takich jak wysyłanie niezamawianych lub niedostarczonych wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznych.

Sfabrykowanie

Bez uprzedniej pisemnej zgody DressFirst.com, użytkownik nie może tworzyć fabrykacji ani sprawiać, aby strona trzecia prezentowała lub popierała jakąkolwiek zawartość Witryny lub zawierała jakąkolwiek własność intelektualną Witryny, DressFirst.com lub którykolwiek z ich licencjodawców na inną stronę internetową lub inną usługę.

Znaki towarowe

Nie chcemy, aby ktoś mylił się co do tego, które materiały i usługi są dostarczane przez DressFirst.com, a które nie. Użytkownik nie może używać znaków towarowych ani znaków usługowych pojawiających się na Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku.

Zrzeczenie się gwarancji

NINIEJSZA STRONA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE" I "JAK JEST DOSTĘPNA" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NATURY, TREŚCI LUB DOKŁADNOŚCI (NA KAŻDYM PUNKCIE LUB W WYNIKU PRZEKAZANIA CZASU) JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW NA STRONIE I BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI. DODATKOWO DRESSFIRST.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PORĘCZENIA, ŻE NINIEJSZA STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ BĘDĄ DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU; WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB UŻYTKOWANIE BĘDZIE WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki przesyłania informacji lub wniosków do tej witryny lub za pośrednictwem tej witryny. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH DRESSFIRST.COM, JEJ URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICYI AGENCI ("PRZEDSTAWICIELE") NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB MORALNE SZKODY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKI, DOBRA, UŻYTECZNOŚĆ, DANE LUB INNE WADY NIEMATERIALNE WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA, TEJ STRONY LUB NASZYCH USŁUG, NAWET JEŚLI DressFirst.com ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODCHYLENIE NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. JEDNAKŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DRESSFIRST.COM WOBEC UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIE PRZEKRACZAŁA ZAWSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY ZWIĄZANE Z  CZYNEM, STU DOLARÓW (100 USD).

Dostęp i ingerencja

Większość informacji na stronie jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. Korzystając z Witryny, zgadzasz się :

Środki zaradcze

Twoje prawa dostępu i użytkowania tej strony i jej zawartości są uwarunkowane przestrzeganiem niniejszych Warunków użytkowania. DressFirst.com ma prawo odmówić dostępu i korzystania z tej witryny i jej treści w przypadku naruszenia (zgodnie z własnym uznaniem DressFirst.com) dowolnego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania. DressFirst.com zastrzega sobie prawo do poszukiwania wszelkich innych dostępnych środków prawnych i kapitałowych. Użytkownik zgadza się, na własny koszt, bronić, zabezpieczać i chronić DressFirst.com i jego przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, składanymi przez stronę trzecią w związku lub wynikającym z dostępu do niej, lub korzystania z niniejszej Witryny lub jej zawartości w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach korzystania, naruszeniu przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub naruszeniu stosownych praw lub praw stron trzecich.

Linki do innych stron internetowych

DressFirst.com nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez jakąkolwiek niezależną stronę internetową, w tym między innymi za wszelkie roszczenia reklamowe lub praktyki marketingowe. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować i nie będziemy odpowiedzialni za politykę prywatności stron internetowych stron trzecich. Witryny stron trzecich, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem łączy na naszych stronach internetowych, mają oddzielne praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych oraz środki bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki, politykęi środki bezpieczeństwa wdrożone przez strony trzecie na ich stronach internetowych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami zachowania poufności i zasadami dotyczącymi powiązanych stron internetowych, aby zrozumieć, w jaki sposób witryny te zbierają, wykorzystują i przechowują informacje.

Aktualizacje Warunków użytkowania

DressFirst.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie w celu dostosowania się do zmian w otoczeniu regulacyjnym, potrzebach biznesowych lub w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów, dystrybutorów i usługodawców. Kiedy to zrobimy, zmienimy także datę "ostatniej zmiany" na końcu niniejszych Warunków korzystania.

Wybór prawa

Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Warunków użytkowania lub praw i obowiązków użytkownika lub DressFirst.com w związku z Witryną będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z prawa stanu Wirginia bez względu na zasady konfliktu praw. Wszyscy użytkownicy wyrażają zgodę na jurysdykcję i miejsce sądów stanu Wirginia.

Arbitraż

Korzystając z Witryny, zgadzasz się, że wyłączna jurysdykcja dla każdego sporu, roszczenia lub żądania związanego w jakikolwiek sposób z Witryną lub DressFirst.com zostanie rozstrzygnięta przez wiążący arbitraż. Wszelkie spory między Tobą a DressFirst.com jakiegokolwiek rodzaju lub natury wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny będą przekazywane do Arbitrażu Sądowego i Mediacji Usług, Inc. ("JAMS") w celu wiążącego arbitrażu zgodnie z jego zasadami następnie obowiązywać w obszarze Washington, DC, zanim jeden z arbitrów zostanie wspólnie uzgodniony przez obie strony. Strony postanawiają w równym stopniu uczestniczyć w ponoszonych kosztach arbitrażu.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki użytkowania zawierają całość umowy między użytkownikiem a nami dotyczącej korzystania z Witryny i jej zawartości oraz zastępują wszelkie inne umowy między nami dotyczące kwestii zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania.

Inne

Żadne zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

Ponadto, jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, ta część zostanie uznana za odłączoną od niniejszych warunków i w żaden inny sposób nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

DressFirst.com zawiera niniejszą Umowę we własnym imieniu i na rzecz każdego z jej globalnych oddziałów. W związku z tym DressFirst.com może czerpać korzyści i może egzekwować niniejszą umowę w imieniu tych podmiotów stowarzyszonych. DressFirst.com zastrzega sobie prawo do skorzystania z przysługujących mu środków prawnych lub kapitałowych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

Warunki tej umowy będą podlegać prawu SG.

Ostatnia aktualizacja Warunków 4 czerwca 2018 r.