Hur det fungerar
Spara dina favoriter
Bjud in din vän
Kommentera och rösta på dina favoriter
Då börjar vi

Användarvillkor

Dessa Användningsvillkor ("Användningsvillkor" eller "Avtalet") reglerar användningen av DressFirst.com ("Webbplatsen") av alla besökare på Webbplatsen och JDressFirst.commobilapplikation ("Appen"). Dessa Användningsvillkor utgör ett bindande avtal mellan dig, som användare av Webbplatsen ("du" eller "användaren"), TOP BRIDAL PTE. LTD. och TOP BRIDAL LIMITED, båda benämnda som "oss", "vi" eller "vårt" ("DressFirst.com", "Webbplatsen", "Appen"). TOP BRIDAL LIMITED har sitt säte på Suite 2G, 116 Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 2DN. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att följa dessa Användningsvillkor och eventuella tillägg eller ändringar vid alla tidpunkter under din användning. Därför ber vi dig att läsa dessa Användningsvillkor noggrant innan du använder Webbplatsen. Observera att dessa Användningsvillkor inte skapar ett konfidentiellt förhållande mellan dig och DressFirst.com.

Din användning av Sajten omfattas också av vår Integritetspolicy. Var därför också noga med att läsa igenom Sekretesspolicyn innan du använder Sajten.I händelse om det råder någon konflikt mellan bestämmelserna i dessa Användarvillkor och bestämmelserna i Sekretesspolicyn gäller bestämmelserna i Sekretesspolicyn.

Behandling och Utlämnande av Information

Vi vill säkerställa alla användare av Sajten att de insamlade uppgifterna behandlas och utlämna i enlighet med dessa Användarvillkor och Sekretesspolicyn.Förutom att beakta bestämmelserna i dessa avtal ber vi att du granskar de nedan angivna villkoren, som gäller för behandling och utlämnande av information som samlats in via Sajten.

Informationen som du lämnar till Sajten läggs till i vår databas. I samband med behandling av din information kan den delas med tredje parts tjänsteleverantörer för de ändamål som beskrivs i dessa Användarvillkor. Situationer där DressFirst.com kan lämna ut din information till tredje part är:

Om informationen kommer att delas med som nämnts ovan, strävar vi efter att begränsa omfattningen av information som tillhandahålls nödvändigtvis enbart för utförandet av den specifika funktionen. Om inte annat krävs, försöker vi se till att tredje parter skyddar din information och följer tillämpliga integritetslagar och reglering.För mer information om vår användning och delning av den information du tillhandahåller på denna Sajten, besök vår Sekretesspolicy.

Underförstått Samtycke

Observera att även om DressFirst.com kan söka ditt samtycke angående om en viss användning av din information, kan det hända att det inte görs i alla fall.Till exempel, i vissa fall blir ditt samtycke underförstått av arten av den begärda tjänsten eller transaktionen som genomförs. Till exempel kan DressFirst.com utlämna din information till brevbärare eller kreditkortsprocessorer för att tillhandahålla en produkt eller tillhandahålla en tjänst till dig. I sådana fall, eftersom användningen av din information är nödvändig för att slutföra tjänsten, är ditt samtycke för dessa användningar underförstått.

Dina Val När Det Gäller Kommunikation

Som användare av Sajten kan du få meddelanden, via e-post, post och eventuellt via telefon, relaterad till informationen och tjänsterna som tillhandahålls via Sajten.Du kommer att kunna avaktivera vissa meddelanden från DressFirst.com. Exempelvis kan vissa e-postmeddelanden vara mer kommersiella, t.ex. notifieringar eller personliga uppdateringar, företagsmeddelanden eller uppdateringar på webbplatsen.För dessa typer av kommunikation kommer vi att ge dig möjlighet att utöva opt-out eller avregistreringsval om du inte vill ta emot dessa typer av kommunikation från oss.Hursomhelst om du gör det kan du dock bli oinformerad om information som tillhandahålls på webbplatsen.Vi kommer att behandla din avregistrering så fort som möjligt, men vänligen var medveten om att du under vissa omständigheter kan få några få meddelanden tills avregistreringen behandlas.  

Användare kanske inte kan opt-out eller avregistrera på andra typer av kommunikation.Vi kan till exempel använda din e-postadress för att bekräfta din förfrågan, att skicka notifiering angående om din transaktion och att skicka notifieringar och andra upplysningar enligt lag. Vanligtvis kan användarna inte välja bort dessa meddelanden, men de kommer främst att vara informativa i stället för att vara säljfrämjande.

Internationell Överföring av Information

Om du väljer att lämna ut personuppgifter till oss, kan DressFirst.com överföra den informationen till dess dotterbolag och närstående bolag eller till andra tredje parter, över gränserna och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen. Om du besöker sajten från Europeiska unionen eller andra regioner med lagar som styr all hantering av datainsamling och användning, som kan skilja sig från den amerikansk lagstiftningen, vänligen notera att du överför din personliga information till USA som inte har samma dataskyddslagar som EU och genom att lämna ut dina personuppgifter samtycker du till:

Användning av och Kommentarer till Material

Om du är missnöjd med något material som du hittar på webbplatsen rekommenderar vi att du noterar din missnöjdhet på ett lämpligt webbplatsforum. Vi uppmanar dig att uppmärksamma oss om allt material som du anser vara felaktiga genom att kontakta oss via ”Contact us”.

Materialet som visas på Sajten är endast avsett för informationsändamål. Trots våra ansträngningar att tillhandahålla användbar och korrekt information kan fel uppstå emellanåt. Innan du agerar på information som du har hittat på webbplatsen, bör du kontrollera några fakta som är viktiga för ditt beslut. DressFirst.com och dess informationsleverantörer ger ingen garanti om tillförlitligheten, korrekthet, aktualiteten, användbarheten eller fullständigheten av informationen på Sajten. DressFirst.com ansvarar inte för och kan inte garantera kvalitet för varor och tjänster som våra annonsörer eller andra aktörer till vars webbplatser vi länkar tillhandahåller. En länk till en annan webbplats utgör inte rekommendationen av den webbplatsen (eller för någon produkt, tjänst eller annat material som erbjuds på den webbplatsen) av DressFirst.com eller dess licensgivare.

Tillgänglighet och Prissättning av Produkt

På grund av produktsefterfrågan och några ändringar i produkttillgänglighet, vilket kan resultera att vi lägger ned vissa produkter, därför är produkttillgänglighet via DressFirst.com inte garanterat. Detta gäller även för produkter som du kanske har köpt tidigare via DressFirst.com. Du kan kontakta en kundtjänstrepresentant via sidan ”Contact us” för att kolla produktens tillgänglighet.

Priserna på produkter som erbjuds via DressFirst.com kan ändras enligt vad som bestäms av oss efter vårt eget gottfinnande.Sådan prissättningspolicyn gäller för alla produkter, inklusive produkter som du kanske har köpt tidigare via DressFirst.com.

Försändelser och Tillämpliga Avgifter och Skatter

Beroende på vilket land du instruerar oss att skicka din beställning till kan din beställning vara föremål för importskatter, tullar och avgifter och / eller andra liknande typer av statliga skatter, tullar eller avgifter ("Tullavgifter och Skatter"). Du är ansvarig för betalningen av alla sådana Tullavgifter och Skatter, oavsett när du blir fakturerad eller debiterad för Tullavgifter och Skatter. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter eftersom tullpolicyn varierar mycket från land till land. När du har beställt en vara, där Tullavgifter och Skatter är tillämpliga, kan beräkningen av de Tullavgifterna och Skatterna som betalas av dig inte förekomma förrän efter beställning. Det innebär att du inte kommer veta hur mycket Tullavgifter och Skatter tas ut förrän du får utdraget på ditt kreditkort eller kvittot från oss med din försändelse. I vissa fall kan beräkningen av Tullavgifter och Skatter orsaka en fördröjning utöver våra ursprungliga leveransberäkningar.

Allmänna Returregler 

1.   Kontakta vår kundtjänst för att initiera returprocessen inom 7 dagar efter mottagandet av din/ dina vara/varor. 
Observera att vi endast accepterar produkter i sitt ursprungliga skick, och vi kan inte behandla några produkter som returneras utan att vi känner till om dem. Om du vill returnera någon eller alla delar av din beställning, måste du kontakta kundservice på "Contact us "och få en "Produktretur" formulär som du måste skicka med ditt paket. Alla returvaror kommer att inspekteras och vi kommer att hantera din återbetalning när vi har fått paketet och bekräftat att produkten har de nämnda problemen. 
2.   Felleveranser: När vi har bekräftat dina fellevererade varor (varan skickas annorlunda än den beställda produkten), ansvarar vi för varukostnaden och portot. Du kan också returnera produkten och få full återbetalning inklusive porto. 
3.   Färgfel: Om färgen på den mottagna varan inte är det som beställdes är du kvalificerad att få full återbetalning. 
4.   Returerna gäller inte våra återförsäljare. Vänligen kontakta oss för ytterligare instruktioner.

Meddelande och Förfarande för att Göra Anspråk på Upphovsrättsintrång

Enligt avdelning 17, United States Code, avsnitt 512 (c) (2), måste anmälningar om upphovsrättsintrång skickas till Service Provideron [email protected].

För att anmälningen ska vara effektiv måste anmälan vara en skriftlig kommunikation som innehåller följande:

1.       En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rättighet som påstås ha blivit utsatt för intrång;

2.       Identifiering av upphovsrättsskyddat arbete som påstås ha blivit utsatt för intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;

3.       Identifiering av det material som påstås ha blivit utsatt för intrång eller att vara föremål för intrångsförsök och som ska vara borttagen eller tillgång till, vilket är inaktiverad och information är tillräckligt mycket för att vi ska kunna lokalisera materialet;

4.       Information som är tillräckligt mycket för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, till exempel en adress, telefonnummer och, om så är fallet, en elektronisk postadress där den klagande parten kan bli kontaktad;

5.       Ett påstående om att den klagande parten har en god tro på att användningen av materialet på det sätt som klagomålet är, är inte tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och

6.       Ett påstående om att uppgifterna i anmälan är korrekta och, under ed, att den klaganden parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit utsatt för intrång.

Vi kan meddela våra användare genom att skicka ett generellt meddelande på någon av våra webbplatser, via e-post till användarens e-postadress som finns i våra register eller via skriftlig kommunikation skickad av första-klassens post till användarens fysiska adress i våra register. Om du får ett sådant meddelande kan du skriftligen meddela motanmälan till det utsedda ombudet som innehåller informationen nedan. För att det ska vara effektiv måste motanmälan vara en skriftlig kommunikation som innehåller följande:

1.       Din fysiska eller elektroniska signatur;

2.       Identifiering av det material som har tagits bort eller till vilken åtkomst som blivit avaktiverats och platsen där materialet fanns innan det togs bort eller åtkomsten till det var inaktiverat;

3.       Ett påstående från dig, under ed, att du har en god tro på att materialet har tagits bort eller inaktiverat som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering av materialet som ska vara borttagen eller inaktiveras; och

4.       Ditt namn, din fysiska adress och telefonnummer samt ett uttalande om att du samtycker till en jurisdiktion av federal tingsrättens i det juridiska distriktet där din fysiska adress är belägen eller om din fysiska adress ligger utanför USA, för eventuella juridiska distrikt som är lämpligt, och att du skall acceptera processervice från den person som lämnade in anmälan av upphovsrättsintrång eller agenten till sådan person.

Användarskapat Innehåll

Då och då kan vi tillåta dig att skicka in foton, videoklipp och annat Användargenererat innehåll (“UGC").Vid inlämning av sådant material godkänner du följande villkor: Mot vederlag vars kvitto är härmed bekräftat, ger du DressFirst.com, DressFirst.coms joint venture-partners, säljare, distributörer och moderföretag , dotterbolag, närstående bolag, agenter, licenstagare, efterträdare och tilldelningar av alla ovanstående ("DressFirst.com parter") rätten till en icke-exklusiv, evig, avgiftsfri, fullbetalda licens för att utnyttja och att distribuera ditt Användarinnehåll inlämnad nedan, samt ditt namn, din röst, din likhet och ditt utseende däri och den personligt identifierande informationen du lämnade till oss eller i samband med det ("Användarinnehåll"), såsom beskrivs nedan. Du bekräftar och godkänner att du inte har rätt att bli tilldelad intäkter som DressFirst.com-parterna kan eller inte kan tjäna eller generera genom att använda ditt Användarinnehåll.

DressFirst.com-Parternas Rätt att Använda Ditt Användarinnehåll.Du beviljar DressFirst.com-parterna den icke-exklusiva rätten att redigera på olika sätt och att använda och att distribuera och att licensiera till andra att använda och att distribuera ditt Användarinnehåll eller vilka delar, reproduktioner eller versioner som helst, på webbplatser, produkter och / eller tjänster (i någon eller alla media som är kända eller härefter uppfunna, inklusive men inte begränsat till radioutsändning, tv, hemvideo / DVD-produkter och mobiltjänster) hos DressFirst.com-parterna, ett obegränsat antal gånger, runtom i världen, med eller utan avgift eller kostnad för slutanvändare eller andra tredje parter. Du ger också DressFirst.com-parterna rätt att använda och att distribuera och att licensiera till andra att använda och att distribuera ditt Användarinnehåll vid marknadsföring av sådana webbplatser, produkter och / eller tjänster, i samma utsträckning som tillåts för användning och distribution av ditt material härunder.

Godkännande av Ditt Användarinnehåll för DressFirst.com-Parternas Användning.Du representerar och garanterar att ditt Användarinnehåll är ditt ursprungliga arbete och att du har säkrat alla rättigheter, utgåvor och behörigheter som är nödvändiga för DressFirst.com-parternas användning och distribution av materialet, inklusive men inte begränsat till dem som är relaterade till personer, platser, musik, dansföreställningar, musik, video, fotografier och / eller grafik i ditt Användarinnehåll ( "Elements"). Du representerar och garanterar, så vitt du vet, att inga ytterligare tillåtelser eller avgifter förfaller till betalning för DressFirst.com-parternas användning och distribution av ditt Användarinnehåll. Du representerar och garanterar även att eventuella uttalanden som gjorts av dig eller andra i ditt Användarinnehåll är sanna, så vitt du vet, och att varken dem eller något ”Element” i ditt Användarinnehåll kommer att bryta mot någon lag eller reglering eller bryta mot eller inkräkta på någon tredje part.

Upphävande av Rätten Till Godkännande.Du avstår härmed från rätten att inspektera eller godkänna ditt Användarinnehåll som används och distribueras av DressFirst.com-parterna, inklusive men inte begränsat till något godkännande av din identitet och / eller användningen av ditt namn.

Frisläppande och Upphävande; Skadeersättning. Du bekräftar att DressFirst.com-parterna kommer att förlita sig på ovanstående villkor och du avstår härmed rätten att hävda något påstående av vilket slag som helst mot någon part i samband med utövandet av de rättigheter och tillåtelser som beviljats här under. Du godkänner att skydda, försvara och hålla DressFirst.com-parterna oskadda från alla anspråk som härrör från deras användning och distribution av ditt Användarinnehåll.

Community och Sociala Medier Webbplatser, Chattrum, Forum och Bloggar

DressFirst.com vill uppmuntra ett öppet forum av kunskapsutbyte via Sajten, men vi kan inte granska alla inlägg som görs på DressFirst.com-community och sociala medier webbplatser, eller i chattrum, forum, bloggar och andra offentliga postningsområden. Du kan förvänta dig att dessa publiceringssområde innehåller saker, information och åsikter från ett antal olika individer och organisationer än DressFirst.com. Vi stöder inte eller garanterar korrekthet i något inlägg, oavsett om inlägg kommer från en användare, från en kändis eller en "expert" gäst eller från en anställd. 

Ansvaret för det som publiceras på DressFirst.com-community och sociala medier webbplatser, eller i chattrum, forum, bloggar och andra offentliga publiceringsområde på webbplatsen ligger hos varje användare - du är ensamt ansvarig för material du skickar in. DressFirst.com kontrollerar inte alla meddelande, information eller annat innehåll som du eller andra lämna in via Sajten. Du får endast använda Sajten för lagliga ändamål.

Genom att använda Sajten accepterar du att inte skicka in, posta eller överföra via Sajten något material eller på annat sätt engagera dig i något beteende som: 

Även om DressFirst.com inte kan övervaka allt innehåll på DressFirst.com-community och sociala medier webbplatser, eller inlägg i chattrum, forum, bloggar och andra offentliga publiceringsområde, förstår du att DressFirst.com skall ha rätt, men inte skyldigheten, att övervaka innehållet på Sajten för att överensstämma med dessa Användarvillkor och andra operativregler som kan upprättas av DressFirst.com då och då. DressFirst.com ska ha rätt, efter eget gottfinnande, att redigera, flytta, ta bort eller vägra att skicka ut material, inklusive men inte begränsat till Användarinnehåll, som skickats till eller publicerats på Sajten av någon anledning, inklusive brott mot dessa Användarvillkor, oavsett om det finns juridiska eller andra skäl, eller eftersom materialet är stötande eller inaktuellt. Trots vår rättighet ska användarna vara ensamt ansvariga för innehållet i deras meddelande och inlämningar. Du bekräftar och godkänner att varken DressFirst.com eller någon av dess dotterbolag ska påta sig något ansvar eller ansvar för någon handling eller inaktivitet av DressFirst.com med avseende på något beteende inom Sajten eller någon kommunikation eller publicering på webbplatsen. DressFirst.com förbehåller sig också rätten att lämna ut all information som DressFirst.com anser nödvändig för att följa lagar, regler eller svara på myndighetsförfrågningar, eller vägra att publicera eller ta bort all information eller material helt eller delvis.

DressFirst.com kräver att du inte använder Sajten för att bryta mot någons upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. Genom att skicka eller skicka in material (inklusive men inte begränsat till fotografier och videor) till Sajten, garanterar och representerar du att du äger eller har rätt att skicka in eller lämna in materialet eller göra inlägg eller publicera med ägarens uttryckliga medgivande och att ingen annan part har någon rättighet, något anspråk eller något intresse för det materialet som du har lämnat in eller publicerat. Du garanterar också, till vår förmån, att du avstår från alla moraliska rättigheter i något material eller inlägg som du skickar in till oss. Att skicka in eller skicka material som är andras egendom, utan medgivarens medgivande, är inte bara ett brott mot dessa Användarvillkor, utan kan också utsättas för juridiskt ansvar för intrång i upphovsrätten, varumärket eller annan immateriell äganderätt.

Vår Användning av Material

Med undantag för alla Användarinnehåll (det som DressFirst.com tillåter att använda som diskuteras ovan) och allt material som publiceras på DressFirst.com-community och sociala medier, allt annat material du skickar till något av våra chattrum, forum, bloggar och andra offentliga publiceringsområden, oavsett om det är texter eller bilder, tillhör DressFirst.com egendom och kan reproduceras, modifieras och distribueras, i vilket medium som helst, för vilket ändamål som helst utan tidsbegränsning. Vidare förstår du att genom att publicera material på DressFirst.com-community och sociala medier webbplatser, beviljar du, DressFirst.com och alla som är auktoriserade av DressFirst.com, en royaltyfri, utan tidsbegränsning, oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad, världsomfattande licens för att visa, använda, kopiera, modifiera, överföra, sälja, bearbeta, skapa derivatverk från, distribuera och / eller offentligt använder sådant material som publiceras på DressFirst.com-community och sociala medier webbplatser, helt eller delvis, på vilket sätt eller medium som helst, för vilket ändamål som helst. Ovanstående bidrag ska innehålla rätten att utnyttja eventuella äganderättigheter vid sådan publicering eller användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till rättigheter enligt upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller patentlagar enligt någon relevant jurisdiktion. Alltså i samband med utövandet av sådana rättigheter beviljar du DressFirst.com, och alla som är auktoriserade av DressFirst.com, rätten att identifiera dig som författare till något av dina inlägg eller användarinnehåll med namn, e-postadress eller smeknamn, som DressFirst.com anser lämpliga.

Materialet som är tillgängligt via Sajten är DressFirst.com eller dess licensgivares egendom och skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Du är i regel fri att visa och skriva ut för din personliga, icke-kommersiella användning den informationen som du mottar via webbplatsen. Men du får inte på annat sätt reproducera något av materialen utan föregående skriftligt medgivande från ägaren. Du får inte distribuera kopior av material som finns på Sajten i någon form (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren. Naturligtvis kan du uppmuntra andra att få tillgång till informationen själva på webbplatsen och att berätta för dem hur man hittar den.

Länkning

Vi välkomnar alla att referera och att länka till vår webbplats. Du är i regel fri att upprätta en hypertextlänk till vilken offentligt tillgänglig del på Sajten så länge länken inte påstår eller antyder något sponsorskap eller godkännande av din sajt från vår Sajt eller av DressFirst.com. Du bör dock kolla upphovsrättsmeddelandet på den sidan som du vill länka för att se till att innehållsleverantörer inte har egna riktlinjer angående direktlänkar till deras innehåll på Sajten.

Ingen Reklam eller Spamning

Du godkänner att du inte använder webbplatsen för att annonsera, eller att uppmana någon att köpa eller sälja produkter eller tjänster eller att uppmana att någon gör donationer av något slag utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

Med jämna mellanrum publicerar våra användare sina e-postadresser i våra chattrum, forum, bloggar och i andra offentliga publiceringsområde. Du får inte samla dessa e-postadresser för kommersiella eller olagliga ändamål, t.ex. att skicka oönskad skräppost eller direktmeddelande.

Ingen Inramning (framing)

Utan föregående skriftligt tillstånd från DressFirst.com får du inte rama in eller ge intryck av att en tredje parts webbplats presenterar eller stödjer, något av innehållen på webbplatsen, eller införlivar någon immateriell äganderätt på Sajten, DressFirst.com eller någon av deras licensgivare till en annan webbplats eller annan tjänst.

Varumärken

Vi vill inte att någon ska vara förvirrad över vilka material och tjänster som tillhandahålls av DressFirst.com. Du får inte använda något varumärke eller servicemärke på Sajten utan föregående skriftligt samtycke från innehavaren.

Garanti och Ansvarsfriskrivning

DENNA WEBBPLATS FINNS TILLGÄNGLIGT UTAN NÅGRA GARANTIER ÖVERHUVUDTAGET, OM INNEHÅLL ELLER KORREKTHET (ANTINGEN NÄR DE PUBLICERADES ELLER TILL FÖLJD AV DEN TID SOM FÖRFLUTIT) AV NÅGOT MATERIAL PÅ SAJTEN OCH UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER. DESSUTOM GER DRESSFIRST.COM INTE NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER ATT DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT PÅ NÅGON SÄRSKILD TID ELLER PLATS; EVENTUELLA BRISTER ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS;ELLER ANVÄNDNINGEN KOMMER ATT BLI FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.


Ansvarsbegränsning

Vi är inte ansvariga överhuvudtaget till följd av användarinnehållet eller förfrågningar till Sajten eller via denna Sajt. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL DRESSFIRST.COM, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE ELLER AGENTER ("REPRESENTANTER") VARA ANSVARIGA FÖR DIG, FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR UTEBLIVNA VINSTER, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGA AV ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER VÅR TJÄNSTER, ÄVEN OM DRESSFIRST.COM HAR BLIVIT INFORMERATS OM SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER ANSVARBEGRÄNSNING ELLER ANSVARBEFRIELSE ELLER TILLFÄLLIGA ELLER PÅFÖLJANDE SKADESTÅND, DE NÄMNDA BEGRÄNSNING ELLER BEFRIELSE GÄLLER INTE DIG. DÄREMOT KOMMER DRESSFIRST.COMS TOTALA ANSVAR, GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL HANDLINGEN, INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA EN HUNDRA DOLLAR ($ 100). 

Tillträde och Störningar

Mycket av informationen på Sajten uppdateras i realtid. Genom att använda Sajten accepterar att inte:

Rättsmedel

Dina tillgångar och användarbehörigheter för denna Sajt och dess innehåll är villkorade av att du följer dessa Användarvillkor. DressFirst.com har rätt att förneka dig tillgång till och användning av denna Sajt och dess innehåll om du bryter mot (som DressFirst.com kan bestämma efter eget gottfinnande) någon bestämmelse i dessa Användarvillkor. DressFirst.com reserverar sig rätten att söka alla andra rättsmedel som är tillgängliga enligt lag och i eget kapital. Du samtycker på din egen bekostnad att försvara, gottgöra och hålla DressFirst.com och dess representanter skadelösa från något krav eller efterfrågan, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av en tredje part i samband med eller till följd av ditt tillträde, eller användning av, denna webbplats eller något av dess innehåll på ett annat sätt än uttryckligt godkänt av dessa Användarvillkor, ditt brott mot dessa Användarvillkor eller ditt brott mot tillämpliga lagar eller tredje parts rättigheter.

Länkar till andra webbplatser

DressFirst.com är inte ansvarigt eller skyldigt för innehåll som finns på någon oberoende webbplats, inklusive, men inte begränsat till, några reklampåstående eller marknadsföringspraxis. Observera att vi inte kan kontrollera och inte kan ansvara för sekretesspolicyer för tredje parts webbplatser. Tredje parts webbplatser som nås via länkar på våra webbplatser har separata sekretess- och datainsamlingspraxis och säkerhetssystem. Vi har ingen skyldighet eller ansvar för de praxis, policyerna och säkerhetssystem som tredje parter implementerar på sina webbplatser. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyer för länkade webbplatser för att förstå hur dessa webbplatser samlar in, använder och lagrar information.

Uppdateringar i Användarvillkoren

DressFirst.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor för att möta ändringar i regelverket, affärsbehov eller för att tillgodose behoven hos våra kunder, distributörspartners och tjänsteleverantörer. När vi gör det kommer vi också att revidera "senaste reviderad" datum längst ner i dessa användarvillkor.

Lagval

Alla problem och frågor om konstruktion, giltighet, tolkning och verkställbarhet av dessa Användarvillkor eller rättigheter och skyldigheter hos dig eller DressFirst.com i samband med sajten ska regleras av och tolkas i enlighet med Virginias materiella rätter utan hänsyn till lagvalprincipen. Alla användare samtycker till jurisdiktion av Virginia domstol.   

Skiljedom

Genom att använda Sajten accepterar du att exklusiv jurisdiktion för eventuell tvist, krav eller efterfrågan på något sätt relaterad till Sajten eller DressFirst.com kommer att beslutas genom bindande skiljedom. Alla tvister mellan dig och DressFirst.com av något slag härrör från dessa Användarvillkor eller din användning av Sajten ska lämnas in till Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") för bindande skiljedom enligt dess regler, och sedan börjar gälla i Washington DC området, innan både parter enades om skiljemannen. Parterna är överens om att dela lika på skiljedomskostnader.

Hela avtalet

Dessa Användarvillkor innehåller hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av Sajten och dess innehåll och ersätter alla andra avtal mellan oss med avseende på frågor i dessa Användarvillkor. 

Övrigt

Inget upphävande av några bestämmelser i dessa Användarvillkor ska betraktas som ett vidare eller fortsatt upphävande från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse.

Dessutom, om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor visar sig vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, skall den delen anses vara avskiljbar från dessa villkor och skall inte på annat sätt påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser.  

DressFirst.com ingår i detta avtal för egen räkning och på uppdrag av dess globala anslutna medlemsföretag. Följaktligen har DressFirst.com fördelen och kan verkställa detta avtal på uppdrag av dessa anslutna medlemsföretag. DressFirst.com förbehåller sig rätten att utnyttja alla rättsmedel som står till buds, i lag eller i eget kapital om du bryter mot detta avtal. 

Villkoren i detta avtal regleras av SG lagar.  

Vi uppdaterade våra senast Användarvillkor den 4 juni 2018.