Hur det fungerar
Spara dina favoriter
Bjud in din vän
Kommentera och rösta på dina favoriter
Då börjar vi

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast www.DressFirst.com, den webbplatsen som styrs av TOP BRIDAL PTE. LTD. och / eller dess anslutna företag (" Topbridal," "vi" eller "oss") ("DressFirst.com", " Sajten"). Denna sekretesspolicy gäller inte information som samlas in offline. GENOM ATT ANVÄNDA SAJTEN SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DENNA SEKRETESSPOLICY OCH TILL VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR DE ÄNDAMÅL SOM ANGES NEDAN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DENNA SEKRETESSPOLICY, ANVÄND INTE SAJTEN.

A. Insamlad Information

Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in på sajten och gäller inte information som samlas in av DressFirst.com på annat sätt. Vi samlar in två typer av information från besökare till webbplatsen: (1) Personligt identifierbar information; och (2) Icke-personligt identifierbar information, t.ex. din IP-adress eller kakor.

(1) Personligt identifierbar information

"Personligt identifierbar information" är information som identifierar dig personligen, t.ex. ditt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress eller företagsnamn. DressFirst.com samlar in och lagrar din personligt identifierbara information du har lämnat till oss. Här är några exempel på olika sätt som vi samlar in din personligt identifierbara information på webbplatsen:

• Vi kan samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och / eller faxnummer när du registrerar dig eller skapar ett konto. • Vi kan samla in din e-postadress, för- och efternamn och postnummer om du anmäler dig till ett online nyhetsbrev. • Vi kan samla in ditt namn och din e-postadress om du kontaktar oss med en fråga. • Vi kan samla in ditt förr- och efternamn, födelsedatum och e-postadress om du väljer att delta i en tävling eller ett lotteri; och • Vi kan samla in ditt förr- och efternamn, din adress och ditt kreditkorts- och faktureringsuppgifter om du köper en produkt eller en tjänst. Ovanstående lista ger ett exempel på den personligt identifierbara informationen som kan hämtas på Sajten. Om du inte vill att JJSHouse.com ska samla in din personligt identifierbara information, vänligen lämna inte till oss.

(2) Icke-personligt identifierbar information

"Icke-personligt identifierbar information" kan vara teknisk information eller det kan vara demografisk information, som din ålder, kön eller intressen. Icke-personligt identifierbar information identifierar INTE dig personligen. Här är några exempel på den icke-personligt identifierbara informationen som samlas in via Sajten och en beskrivning av hur denna information används:

• Internetprotokoll-adress (IP adress) - Din IP-adress är ett nummer som låter datorer som är anslutna till Internet vet var de ska skicka data - till exempel de webbsidor du visar. Vi använder denna information för att leverera våra webbsidor till dig på begäran, att skräddarsy vår webbplats till användarnas intressen och att mäta trafik inom vår webbplats. • Kaka - En "kaka" är en liten textfil som kan användas för att samla in information om din aktivitet på webbplatsen. När någon till exempel besöker en sida på Sajten placeras en kaka på användarens maskin (om användaren accepterar kakor) eller är läst av om användaren tidigare har besökt Sajten. Du kan ställa in webbläsare så att den meddelar dig om du får en kaka, eller du kan välja att blockera kakor med din webbläsare, men om du gör det kanske du inte kan utnyttja de personliga funktioner som är omtyckta av andra användare på vår Sajt. Några av de kakor vi använder kan vara Flash-kakor eller Adobe-kakor. De är ofarliga men de kan innehålla demografisk information (definierad nedan). Normalt raderas dessa kakor inte när dina kakor raderas. Vänligen kontrollera din webbläsare för att avgöra var dessa typer av kakor lagras och hur de kan raderas. • Web beacons (även kända som "klar GIF-fil", "web bug" eller "pixeltaggar") - "Web beacon" är liten grafik med en unik identifierare, som har liknande funktion som kakor, och används för att räkna antalet användare som har besökt vissa sidor på webbplatsen och för att bestämma effektiviteten av promotion- eller reklamkampanjer. När web beacons används i HTML-formaterade e-postmeddelanden kan de talar om och när e-postmeddelandet har öppnats för avsändaren. I motsats till kakor, som lagras på användarens hårddisk, är web beacons inbäddade osynligt på webbsidor. • Demografisk information - "Demografisk information" kan vara ditt kön, ålder, postnummer och intressen, som du frivilligt tillhandahåller på Sajten. Vi använder denna information för att ge dig personliga tjänster och att analysera trender för att säkerställa att informationen från webbplatsen uppfyller dina behov. Om du till exempel prenumererar på ett specifikt nyhetsbrev kan DressFirst.com samla in ditt postnummer eller intressen. Observera att vi också anser att aggregerad uppgift, som inte är personligt identifierbar, är icke-personligt identifierbar information. Ovanstående lista ger ett exempel på den personligt identifierbara informationen som samlas in via Sajten.

Vi samlar in ovanstående icke-personligt identifierbar information från alla besökare till vår webbplats. Om du inte vill att DressFirst.com ska ha tillgång till denna information, besök inte vår hemsida.

B. Användning Av Information Samlad Via Webbplatsen

(1) Personligt identifierbar information. Vi använder din personligt identifierbara information som samlas in på Sajten främst för följande ändamål:

• För att leverera information, nyhetsbrev eller andra produkter och tjänster du begär eller köper; • För att notifiera dig specialerbjudanden, uppdaterad information och andra nya tjänster från DressFirst.com eller andra tredje parter eller för att vidarebefordra reklammaterial; • För att slutföra en transaktion eller en tjänst som begärs av dig; • För att uppfylla villkoren för en kampanj; • För att säkerställa att Sajten är relevant för dina behov; • För att hjälpa oss att skapa och publicera innehåll som är mest relevanta för dig; • För att meddela dig om en ändring av denna sekretesspolicy, om det behövs; • Så att du får tillgång till begränsade områden på Sajten; och • För att kontakta dig för att svara på din förfrågan.

(2) Icke-personligt identifierbar information

Icke-personligt identifierbar information används enligt ovan och på andra sätt som tillåts enligt tillämpande lagar, inklusive att kombinera icke-personligt identifierbar information med personligt identifierbar information.

C. Delning Och Utlämnande Av Information

(1) Personligt identifierbar information

Vi kan dela eller lämna ut din personligt identifierbara information i följande fall:

( i ) För att tillhandahålla en tjänst åt dig. Om du till exempel skickar ett mejl till oss kan vi använda din e-postadress för att behandla din förfrågan och svara på din fråga. Om du deltar i ett lotteri eller tävling kan vi också använda din personligt identifierbara information för att uppfylla villkoren för den aktuella kampanjen. Det innebär att vi kan dela din informationen för prisuppfyllningsändamål. Vi kan också dela med dig av din information med medsponsorn för den aktuella kampanjen.

(ii) Till dotterbolag, strategiska partners, agenter, tredjepartsmarknadsförare eller andra icke-associerade parter som erbjuder produkter eller tjänster som vi tror kan vara intressant för dig eller som kräver din personligt identifierbara information för forskning, administrativ och / eller interna affärsändamål. Dessa parter kan använda din personligt identifierbara information för att kontakta dig med ett erbjudande eller en annons som är relaterad till en produkt eller tjänst, eller de kan använda sådan information för egen forskning, administration eller affärsändamål. Om du inte vill att vi ska dela din personligt identifierbara information på det här sättet, vänligen lämna inte denna information till oss.

(iii) Till icke-anslutna tredjepartsleverantörer, agenter eller oberoende entreprenörer som hjälper oss att behålla vår webbplats och tillhandahålla andra administrativa tjänster till oss (inklusive men inte begränsat till orderbehandling och uppföljning, tillhandahållande av kundservice, underhåll och analys av data, utförd kundkommunikation för DressFirst.coms räkning och insamling, vinstval och prisuppföljning för tävlingar, lotteri och andra kampanjer). Vi försöker se till att dessa icke-anslutna tredje parter inte använder den personligt identifierbara informationen för något annat syfte än att tillhandahålla de administrativa tjänster som de är ansvariga för. Eftersom dessa icke-anslutna tredjepartsleverantörer som hjälper oss att administrera vår webbplats kommer att ha tillgång till användarnas personligt identifierbara information. Om du inte önskar att våra icke-anslutna tredjepartsleverantörer ska ha tillgång till din information, vänligen registrera ej eller lämna ej in någon personligt identifierbar information till oss.

(iv) För att slutföra ditt köp. Om du väljer att göra ett inköp på Sajten kommer vi att samla in ditt kreditkortsnummer, faktureringsadress och annan information som är relaterad till sådant inköp, och vi kommer att använda denna insamlad information för att kunna slutföra ditt köp. Vi kommer även att lämna ut information eller annan personligt identifierbar information som tillhandahålls av dig till icke-associerade tredje parter som behövs för att slutföra ditt köp (till exempel att behandla ditt kreditkort).

(v) För att följa lagen eller i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att överensstämma med lagens krav eller följa rättsliga processer som serveras på oss, skydda och försvara våra rättigheter eller egendom, inklusive rättigheter och egendom av JJSHouse.com och Sajten eller agera i brådskande omständigheter för att skydda våra slutanvändarnas personliga säkerhet.

(vi) Till tredje parter som en del av företagets omorganisationsprocess inklusive, men inte begränsat till, fusioner, förvärv och försäljning av alla eller väsentligen alla våra tillgångar.

(vii) Att spåra och analysera icke-identifierande och aggregerad användning och volym av statistisk information från våra besökare samt kunder och tillhandahålla sådan information till tredje part.

(viii) För att skydda mot eventuellt bedrägeri kan vi verifiera med tredje part de uppgifter som samlats in från webbplatsen. I samband med sådan kontroll kan vi få tillgång till personligt identifierbar information om dig från sådana tjänster. I synnerhet om du använder ett kreditkort eller betalkort för att köpa tjänster hos oss kan vi använda kort-auktoriseringstjänster och bedrägeri-screening tjänster för att kontrollera att din korts information och din adress matchar den informationen som du gav oss och att kortet inte har rapporterats som förlorad eller stulen. Med undantaget för vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy eller vid den tiden vi begär informationen, annars kommer vi inte att använda, dela eller på annat sätt lämna ut din personligt identifierbara information till tredje part.

(2) Icke-personligt identifierbar information

Vi använder icke-personligt identifierbar information insamlad på Sajten på det sätt som beskrivs ovan i avsnitt B (2). Vi kan dela denna icke-personliga information med tredje part.

D. Insamling Och Användning Av Information Från Barn Under 13 Års Ålder

Webbplatsen riktar sig inte medvetet barn under 13 år och vi samlar inte in personliga uppgifter från något barn under 13 år. I händelse av att vi får reda på att sådan information har lämnats till Sajten kommer vi att radera eller förstöra den.

E. Internationell Överföring Av Information

Om du väljer att förse oss med personligt identifierbar information, kan DressFirst.com överföra den informationen till sina närstående bolag och dotterbolag eller till andra tredje parter, över gränserna och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen. Om du besöker Europeiska Unionen eller andra regioner med lagar för datainsamling och användning som kan skilja sig från amerikansk lagstiftning, vänligen notera att du överför din personligt identifierbara information till USA, vilket inte har samma dataskyddslagar som EU och genom att tillhandahålla din personligt identifierbara information du samtycker till:

• Användningen av din personligt identifierbara information för de användningarna som identifierats ovan enligt denna sekretesspolicy; och • Överföringen av din personligt identifierbara information till USA enligt ovan.

F. Opt-Out

Vi kommunicerar med användare som prenumererar på våra tjänster regelbundet via e-post. Vi kan till exempel använda din e-postadress för att bekräfta din förfrågan, att skicka meddelande om betalningar, att skicka information om ändringar av våra produkter samt tjänster och att skicka meddelanden samt andra upplysningar enligt lag. Vanligtvis kan användarna inte välja bort dessa meddelanden, men dessa utskick kommer främst att vara informativa än att vara säljfrämjande.

Vi ger dig dock möjlighet att utöva opt-out om du inte vill ta emot andra typer av kommunikation från oss, till exempel e-post eller uppdateringar från oss om nya tjänster och produkter som erbjuds på denna webbplats eller om du inte vill oss dela din personligt identifierbara information med tredje part. Opt-out kan utövas genom att ticka eller avmarkera den rätta rutan om en sådan kryssruta är tillgänglig på de punkterna där personligt identifierbar information samlas in eller genom att kontakta oss. Vi kommer att behandla din avregistrering så snart som möjligt, men vänligen var medveten om att du under vissa omständigheter kan få några fler meddelanden tills din avregistrering behandlas. Du kan också välja att ta emot sådana e-postmeddelanden genom att klicka på länken "unsubscribe" länk i texten till e-postmeddelandet.

G. Forum, Chattrum och Andra Offentliga Publiceringsområde

Observera att all information som du inkluderar i ett meddelande du skickar till ett chattrum, forum eller annat offentligt publiceringssområde är tillgängligt för alla som har tillgång till internet. Om du inte vill att folk ska få veta din e-postadress, till exempel, inkludera inte det i något meddelande du publicerar offentligt. VAR VÄNLIG ATT VARA EXTREMT FÖRSIKTIGT OM DU ANVÄNDER NÅGON INFORMATION I CHATTRUM, FORUM OCH ANDRA OFFENTLIGA PUBLICERINGSSOMRÅDE. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ANDRAS ANVÄNDNINGEN AV DEN INFORMATIONEN DU LÄMNAR UT I CHATTRUM, FORUM OCH ANDRA OFFENTLIGA PUBLICERINGSSOMRÅDE.

H. Tredje Parts Webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast information som samlats in på webbplatsen. Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehållet på dessa andra webbplatser.

I. Tredje Parts-Annonsörer

Vi kan använda annonsörer, tredje parts annonsnätverk och andra annonseringsföretag, för att visa annonser på webbplatsen. Vänligen var uppmärksam på att sådana reklamföretag kan samla in information om ditt besök på webbplatsen eller andra webbplatser (t.ex. via kakor, webb beacon och annan teknik) för att göra det möjligt för reklamföretag att marknadsföra produkter eller tjänster till dig, för att övervaka vilka annonser som har varit serverad till din webbläsare och vilka webbsidor du tittade på när sådana annonser levererades. OBSERVERA ATT DENNA POLICY INTE TÄCKER INSAMLINGEN OCH ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION AV SÅDANT REKLAMFÖRETAG.

J. Få Tillgång Till Dina Personligt Identifierbara Uppgifter och Sekretesspreferenser

Vi ger dig möjlighet att komma åt din personligt identifierbara information för att säkerställa att den är korrekt, exakt och aktuell. För att redigera din personliga identifierbara information, skicka en förfrågan på ”My order” eller kontakta oss via vår online ticket. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillgodose din begäran.

K. Överlåtelse

I händelse att hela eller delar av våra tillgångar säljs eller förvärvas av en annan part eller i händelse av en fusion, ger du oss rätten att tilldela personligt identifierbar och icke-personligt identifierbar information som samlats in via webbplatsen.

L. Ändringar I Denna Sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy emellanåt. När vi gör en ändring kommer vi också att ändra datumet "senaste uppdatering" längst ner i denna sekretesspolicy. För ändringar av denna sekretesspolicy som kan vara väsentligt mindre restriktiva för vår användning eller vårt utlämnande av personlig information som du har lämnat till oss, försöker vi att få ditt samtycke innan implementeringen av ändring genomfört, genom att skicka ett meddelande till den primära e-postadressen som anges i ditt konto eller genom att placera ett framträdande meddelande på webbplatsen.

M. Säkerhet

Inga dataöverföringar via Internet kan garanteras vara 100% säkra. Därför kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss. Vi hoppas du förstår att all information som du överför till DressFirst.com görs på egen risk.

När vi tar emot din överföring gör vi rimliga ansträngningar för att säkerställa säkerheten på våra system. Vi använder brandväggar för att skydda din information från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse. Observera dock att det här inte är en garanti för att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom bristande brandväggar och säker serverprogramvara.

Om vi får reda på ett säkerhetssystembrott kan vi försöka att meddela dig elektroniskt så att du kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Genom att använda Sajten eller tillhandahålla personligt identifierbar information till oss samtycker du till att vi kan kommunicera med dig elektroniskt om administrativa, säkerhets- och sekretessfrågor som rör din användning av Sajten. Vi kan lägga upp ett meddelande på vår webbplats om det uppstår ett säkerhetsbrott. Vi kan också skicka ett mejl till dig på den e-postadressen du har lämnat till oss under dessa omständigheter. Beroende på var du bor kan du ha en laglig rätt att få meddelande om säkerhetsbrott skriftligen.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss via ”Contact us”. All information du lämnar i någon skriftlig kommunikation kommer också att omfattas av denna policy.

Vi uppdaterade vår Sekretesspolicy senast den 4 juni 2018.